Aktualności
Szkoły wyższe
15 Marca
Fot. Adam Koprowski
Opublikowano: 2023-03-15

Uniwersytet Jagielloński zintensyfikuje badania nad ludzkim mózgiem

Centrum Badań Mózgu otwarto w Krakowie. Jednostka skupia neurologów, inżynierów biomedycznych, psychiatrów, kognitywistów, informatyków i filozofów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego, którzy łączą potencjał kliniczny z potencjałem badań eksperymentalnych.

Centrum powstało już w lipcu 2020 roku, ale formalnie zostało otwarte we wtorek 14 marca. Jego zadaniem jest integrowanie badań prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim. To międzywydziałowa jednostka organizacyjna trzech wydziałów UJ i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum: Lekarskiego, Filozoficznego oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Rozpoczyna funkcjonowanie jako jeden z projektów flagowych uczelni, które proponują innowacyjne formy działalności naukowej, łączące badania z kształceniem oraz współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. CBM stawia sobie za cel obniżenie barier między nauką a praktyką medyczną i zgłębienie tajników funkcjonowania mózgu człowieka.

Mimo że Centrum Badań Mózgu powstało z inicjatywy trzech wydziałów, nie oznacza to, że jego pracownicy nie będą też korzystali z doświadczeń innych naszych jednostek oraz ośrodków krajowych i zagranicznych. Już teraz w tego typu projektach realizowanych w Instytucie Psychologii UJ uczestniczy wielu naukowców spoza naszego kraju i są to badania o dużym znaczeniu w świecie – przekonuje prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Sercem pracowni przy ul. Mikołaja Kopernika 50 jest stanowisko rezonansu magnetycznego, w którym zainstalowano najnowszy skaner przeznaczony do badań naukowych ośrodkowego układu nerwowego. Zakupiony za kwotę ponad 10 mln zł aparat 3-teslowy Prisma firmy Siemens stosowany jest w najlepszych centrach naukowych na świecie. Sprzęt wyposażony jest w kompleksowy system cewek oraz sekwencji do diagnostyki głowy, który umożliwia zaawansowane badania strukturalne w różnych kontrastach. Urządzenie umożliwia także tworzenie map czasów relaksacji T1 i T2 dla tkanki nerwowej, badanie podatności magnetycznej, badanie dyfuzji oraz traktografię, bezkontrastowe badanie perfuzji i angiografię, spektroskopię protonową i przede wszystkim badania funkcjonalne, dzięki którym naukowcy mogą podejrzeć, jak działa mózg, wykonując różne czynności z perspektywy konkretnych obszarów kory mózgowej, a także sieci połączeń funkcjonalnych.

Pozwoli nam to na bardzo dokładnie obrazowanie funkcjonowania mózgu. Dzięki zainstalowanemu nowoczesnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie robić to zdecydowanie precyzyjniej niż na sprzęcie, którym dysponowaliśmy do tej pory. Będziemy mogli dzięki temu realizować projekty wykraczające poza nasze dotychczasowe możliwości – podkreśla prof. Michał Wierzchoń, dyrektor CBM.

Centrum wyposażono również w elektroencefalograf, który umożliwia badanie mózgu w rezonansie w zdecydowanie lepszej rozdzielczości czasowej. Niezwykle ważną częścią aparatury jest także przezczaszkowy stymulator magnetyczny. Urządzenie za pomocą cewki przesyła impuls elektromagnetyczny, który pozwala na precyzyjne wpływanie na funkcjonowanie określonej części mózgu, np. kory ruchowej.

W Centrum będą rozwijane projekty, które obejmują m.in. badania rytmów okołodobowych, badania dotyczące świadomości czy wpływu smogu na funkcjonowanie mózgu. Naukowcy UJ chcą też znaleźć lepsze sposoby leczenia zaburzeń związanych z neurodegeneracją, chorobą Parkinsona oraz rozwojem metod rehabilitacji osób po udarach.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)