Aktualności
Szkoły wyższe
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

Uniwersytet Jana Kochanowskiego ma już Radę Uczelni

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybrał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło siedem osób.

Zadaniem Rady Uczelni jest między innymi opiniowanie projektu statutu uczelni, opiniowanie strategii uczelni, monitorowanie stanu finansów, wskazywanie kandydatów na rektora. Głównym zadaniem pierwszej rady uczelni jest opiniowanie projektu statutu.

Do pierwszej Rady Uczelni powołano trzy osoby reprezentujące wspólnotę uniwersytecką:

  • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK z Wydziału Humanistycznego UJK
  • dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK z Wydziału Humanistycznego UJK
  • prof. dr hab. Marek Pajek z Wydziału Matematyczno -Przyrodniczego UJK.

W skład rady weszły też osoby spoza uczelni. Zgodnie z ustawowymi zapisami stanowić one mają co najmniej połowę składu rady. Decyzją Senatu UJK są to:

  • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sławomir Głasek – sekretarz Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Elementów Budowlanych FABET SA Kielce
  • Bartosz Stemplewski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Skład Rady Uczelni uzupełnia Patryk Celebański, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym rady został dr hab. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu Socjologii Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W swojej pracy zajmuje się zarządzaniem instytucjami akademickimi oraz badaniem globalnych trendów w polityce wobec nauki i szkolnictwa wyższego. Kadencja pierwszej rady trwać będzie od czerwca 2019 roku do końca 2020 roku. Kolejne rady wybierane będą na czteroletnie kadencje.

Źródło: UJK

 

Dyskusja (0 komentarzy)