Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Opublikowano: 2022-05-25

Uniwersytet Łódzki dołącza do sieci Uniwersytetów Europejskich

Uniwersytet Łódzki dołączył do międzynarodowej sieci UNIC. Został tym samym szesnastą polską uczelnią o statusie Uniwersytetu Europejskiego.

European University of Post-Industrial Cities (UNIC) to jedno z 24 konsorcjów wyłonionych w ostatnim konkursie Komisji Europejskiej. Sojusz skupiał dotąd osiem uczelni partnerskich, którym przewodził holenderski Erasmus Universiteit Rotterdam. Ponadto sieć tworzyły: Universidad de Deusto (Hiszpania), Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), University College Cork (Irlandia), Koç Üniversitesi (Turcja), Université de Liège (Belgia), Oulun yliopisto (Finlandia), Sveučilište u Zagrebu (Chorwacja). Do tego grona dołączyły właśnie dwie kolejne: Uniwersytet Łódzki i Malmö universitet (Szwecja).

Dołączenie do Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych to dla nas ogromna szansa, zwłaszcza że założenia sieci pokrywają się z celami zawartymi w nowej strategii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnictwo w programach prowadzonych przez UNIC da naszym studentom i pracownikom nowe, wyjątkowe możliwości dołączenia do międzynarodowej wspólnoty akademickiej – przekonuje prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem UNIC jest kształtowanie studentów i badaczy, którzy zdobywając wiedzę, nauczając i podejmując zatrudnienie w całej Europie, staną się liderami zmian, odgrywającymi ważną rolę w transformacji regionów miejskich. Przyczynią się tym samym do wzmocnienia trendów rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach Europy, wprowadzając naukę w przestrzeń miejską. W efekcie pojawi się nowe pokolenie studentów i naukowców z wiedzą, umiejętnościami oraz świadomością społeczną, którzy ukształtują przyszły Europejski Obszar Edukacji.

Wśród przedsięwzięć, które realizują członkowie konsorcjum są m.in. wspólne kierunki studiów i programy szkoleniowe czy Wirtualny Kampus UNIC. Oprócz tego prowadzone będą prace nad interdyscyplinarnymi projektami międzynarodowymi, mającymi na celu wzmacnianie jakości szkolnictwa wyższego w Europie oraz budowanie potencjału miast i regionów, w których te uczelnie funkcjonują. UNIC to także takie inicjatywy, jak CityLabs (miejskie laboratoria będące punktami stycznymi między miastem a akademią) czy UNIC Inter-University Campus (przestrzeń wspierająca mobilność wirtualną i fizyczną). Realizowany przez sieć program będzie również poszerzał możliwości edukacyjne studentów, w tym migrantów i osób żyjących w niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

W sumie w dwóch dotychczasowych konkursach Komisja Europejska wyłoniła 41 konsorcjów, które na zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, otrzymały łącznie 287 mln euro. W tym gronie są także polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska (obie w ENHANCE), Politechnika Poznańska (EUNICE).

Nabór do trzeciej edycji zakończył się 22 marca. O status Uniwersytetu Europejskiego ubiegają się w niej m.in. Politechnika KoszalińskaPolitechnika BiałostockaSzkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieSzkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)