Aktualności
Szkoły wyższe
23 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-23

Uniwersytet Łódzki pierwszy w Polsce z Kartą Różnorodności

Uniwersytet Łódzki podpisał Kartę Różnorodności. Decyzja o podpisaniu Karty jest naturalną konsekwencją przyjętego przez naszą uczelnię kierunku, którym jest świadoma akceptacja dla każdego człowieka w całej jego złożoności.  

Konsekwentne działania wpisujące się w pojęcie zarządzania różnorodnością podczas uroczystego podpisania Karty Różnorodności przedstawił rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski.

– Uniwersytet Łódzki, największa uczelnia Polski Centralnej, od lat podejmuje różnorodne działania, które wpisują się w społeczną odpowiedzialność organizacji. W 2016 r. otrzymaliśmy prestiżowe logo HR Excellence in Research, przyznane przez Komisję Europejską. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymać mogą instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa lub organizacje finansujące badania, które do swoich wewnętrznych regulacji, wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W listopadzie, w Ministerstwie Rozwoju podpisaliśmy Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która podkreśliła jak ważne są dla nas poszanowanie i dbałość o różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo – tłumaczył rektor Różalski.

Warto zaznaczyć, że Uniwersytet Łódzki jest pierwszą w Polsce uczelnią państwową, która podpisała Kartę Różnorodności. Na liście jej sygnatariuszy, wśród 215 podmiotów, dotychczas tylko jedna uczelnia niepubliczna zdecydowała się na podpisanie Karty.

Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 2 tys. studentów zagranicznych reprezentujących 95 narodowości i prawie wszystkie kontynenty świata. To zaszczyt, ale i zobowiązanie. Uczelnia dba o to, by prowadzić działania wspierające i integrujące naszych studentów z zagranicy z mieszkańcami Łodzi. Nawiązuje tym samym do najlepszych tradycji Łodzi – miasta wielu kultur. Uniwersytet Łódzki jest pomysłodawcą całorocznej akcji University-Diversity, czyli „Uniwersytet Różnorodny”, integrującej studentów uczelni z zagranicy ze studentami polskimi.

Odpowiedzialność uczelni w zakresie różnorodności rozumiemy również jako dbałość o politykę równego traktowania nie tylko ze względu na pochodzenie etniczne, ale również na płeć, wiek, stan zdrowia, religię, wyznanie, przekonania polityczne, tożsamość płciową i inne.

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez Komisję Europejską, realizowaną w wielu krajach Unii Europejskiej. Karta jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i na działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na wprowadzenie tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Podpisanie Karty Różnorodności w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne.

Uroczyste podpisanie Karty odbyło się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Drugim z sygnatariuszy jest Łódź, którą reprezentowała prezydent Hanna Zdanowska.

Honorata Ogieniewska

Dyskusja (0 komentarzy)