Aktualności
Szkoły wyższe
26 Września
Opublikowano: 2017-09-26

Uniwersytet Łódzki z Komendą Główną Policji szkolą funkcjonariuszy służb

Na Uniwersytecie Łódzkim uruchomiono interdyscyplinarne studia podyplomowe z zakresu CBRN (tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi), dla kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Jest to rezultat wielopłaszczyznowej, dobrej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Komendą Główną Policji.

Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education” z funduszy Internal Security Fund – POLICE. W Polsce są to jedyne studia podejmujące tematykę różnego typu zagrożeń; w skali europejskiej podobny kurs realizowany jest tylko we Włoszech.

Program studiów jest prowadzony we współpracy z: Komendą Główna Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii oraz Międzynarodowym Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ze Słowacji.

W listopadzie br. rozpocznie się pierwsza  edycja studiów dla dwóch grup słuchaczy. Pierwszą grupę stanowić będą m.in. funkcjonariusze Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu. Druga grupa to osoby związane z bezpieczeństwem wewnętrznym pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Liczba zgłoszeń w ramach prowadzonej rekrutacji wielokrotnie przekroczyła planowaną liczbę uczestników.

Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości potencjalnego zagrożenia oraz schematów postępowania przez osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań w środowisku CBRN, co może znacząco ograniczyć straty zarówno w ludności cywilnej jak i wśród osób biorących udział w akcji ratunkowej. Prawidłowe rozpoznanie zagrożenia pozwoli na jego właściwą neutralizację oraz ograniczenie ryzyka jego rozprzestrzenienia poza strefę skażoną.

Część biologiczna studiów zostanie przeprowadzona przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W tej części zaplanowane są bloki tematyczne związane z zagadnieniami z Toksykologii, Mikrobiologii, Genetyki. Praktyczne zajęcia zostaną przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

Część chemiczna i radiologiczna zostanie przeprowadzona przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. W tej części planowane są bloki tematyczne związane z bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, detekcją toksycznych środków chemicznych, detekcją promieniowania jonizującego oraz dekontaminacją ludzi i sprzętu.

Tematy związane z działaniami sapersko-pirotechnicznymi zostaną przeprowadzone w Międzynarodowym Instytucie Bezpieczeństwa  Zarządzania Kryzysowego na Słowacji.

Procedury antyterrorystyczne, zarządzanie służbami na miejscu zdarzenia CBRN oraz praktyczne ćwiczenia w środowisku ataku terrorystycznego z czynnikiem CBRN zostaną przeprowadzone przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji wraz z ekspertami z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie będzie odpowiedzialna za zajęcia związane z zarządzaniem kryzysowym, międzynarodowymi aspektami prawnymi dotyczącymi CBRN-E oraz zabezpieczeniem i zbieraniem dowodów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia CBRN-E.

Kolejnym elementem współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Polską Policją jest projekt CBRN-POL koordynowany przez Uniwersytet Łódzki. Celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego z zakresu zagrożeń CBRN dla oficerów policji (Development of CBRN training programme for police officers ) – program Erasmus+ Strategic Partnership.

Projekt CBRN-POL jest projektem realizowany przez 36 miesiące przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Łódzkiego – koordynator projektu, Komendę Główną Policji, Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych (Belgian Nuclear Research Centre – SCK CEN) oraz Centrum Promocji Badań i Rozwoju Technologii Edukacyjnych (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology).

Honorata Ogieniewska 

Dyskusja (0 komentarzy)