Aktualności
Szkoły wyższe
25 Czerwca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2021-06-25

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ZUL

Uniwersytet Medyczny w Lublinie dołączył do Związku Uczelni Lubelskich. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy odbyło się 23 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Związek Uczelni Lubelskich powstał 18 grudnia 2017 r. na mocy porozumienia między: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniką Lubelską. Przewodnictwo w ZUL jest rotacyjne, w tym roku objął je Uniwersytet Przyrodniczy. To właśnie w Sali Senatu tej uczelni doszło do sformalizowania współpracy z Uniwersytetem Medycznym.

Od lat współpracujemy z innymi uczelniami lubelskimi – w obszarze nauki prowadzimy zróżnicowane i interesujące projekty. Nadszedł moment sformalizowania tych relacji. Jako uczelnia stawiamy sobie konkretne zadania i mamy wiele nowych pomysłów dotyczących naszej współpracy – podkreślił rektor UM prof. Wojciech Załuska.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski zwrócił uwagę na efekt synergii. Celem ZUL jest bowiem m.in. podnoszenie poziomu lubelskich uczelni zarówno na polu naukowo-badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym, jak i kulturalno-sportowym. Dodał, że w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie międzyuczelnianych kierunków studiów. Jego zdaniem, działania pod wspólnym szyldem, przyniosą o wiele lepsze efekty.

Głos zabrali również rektor KUL k prof. Mirosław Kalinowski oraz prorektor ds. ogólnych i rozwoju PL prof. Dariusz Czerwiński, którzy zgodnie przyznali, że środowisko lubelskie jest na etapie rozwoju służącego wszystkim uczelniom, a kluczowe jest w tym zakresie wykorzystanie potencjałów każdej z jednostek. Dzięki temu istnieje szansa na skuteczne zdobycie środków zewnętrznych na realizację wspólnych projektów. W podsumowaniu gospodarz uroczystości, prof. Krzysztof Kowalczyk – rektor UP, zaznaczył, że budowa silnego lubelskiego ośrodka badawczego jest celem podejmowanej kooperacji, dzięki której działania te podniosą podniosą prestiż i pozycję naukową poszczególnych uczelni.

Celem działalności Związku Uczelni Lubelskich jest optymalizacja wykorzystania zasobów poszczególnych jego członków poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań. ZUL daje lepsze możliwości do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów, wspieranie komercjalizacji wyników badań, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, współpracy w zakresie wydawniczej oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)