Aktualności
Szkoły wyższe
02 Lipca
Opublikowano: 2020-07-02

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pełnoprawnym członkiem YUFE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zyskał status pełnoprawnego członka konsorcjum YUFE, będącego jednym z laureatów premierowego konkursu European Universities.

W gronie zwycięzców pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej znalazło się pięć polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański (European University of the Seas), Uniwersytet Opolski (FORTHEM). Wszystkie mają w swoich konsorcjach status głównych partnerów. Wśród laureatów jest też sieć YUFE (Young Universities for the Future of Europe), w której rolę jednego z partnerów stowarzyszonych pełnił dotąd Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W odpowiedzi na formalny wniosek złożony przez konsorcjum, Komisja Europejska zmieniła ten status na pełnoprawne członkostwo. W ten sposób UMK zrównał się z innymi uczelniami członkowskimi z Belgii, Cypru, Anglii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Hiszpanii, a tym samym podejmuje jeszcze większą odpowiedzialność za współtworzenie pierwszego europejskiego uniwersytetu przyszłości otwartego dla lokalnych i międzynarodowych studentów ze wszystkich środowisk. Jako pełnoprawny członek konsorcjum, toruńska uczelnia odegra również ważną rolę w regionie, ponieważ jednym ze strategicznych celów YUFE jest nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i interesariuszami, lokalnymi mieszkańcami i społecznościami, w celu rozwiązywania lokalnych i europejskich wyzwań. Wraz z UMK status pełnego członkostwa uzyskał także Uniwersytet w Rojece.

Przyjęcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu w Rijece do grona pełnoprawnych członków YUFE jest kamieniem milowym nie tylko dla tych instytucji, ale dla całego konsorcjum. Stanowi to oficjalne uznanie dotychczasowych osiągnięć YUFE w budowaniu sojuszu uniwersyteckiego, łączącego wszystkie części Europy. Ponadto jesteśmy przekonani, że nasze podejście do jednoczenia instytucji akademickich, pracowników i studentów z wielu różnych krajów, kultur i dziedzin, przyniesie sukces we wdrażaniu wspólnej wizji i działań prowadzących do stworzenia Uniwersytetu Europejskiego opartego na doskonałości, równości i wzajemnym szacunku – skomentował prof. dr Martin Paul, prezydent Uniwersytetu w Maastricht i szef konsorcjum YUFE.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z najlepszych i największych uczelni w Polsce, obecnie dołączamy do najbardziej dynamicznej sieci uczelni europejskich. To będzie wyznaczać kierunek naszego rozwoju na długie lata. Uczelnia wkracza w przyszłość z energią i potencjałem postępu – oświadczył rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

– Zacieśnienie współpracy z naszymi partnerami w celu zbudowania silnej europejskiej uczelni to dla nas najważniejsze zadanie w nadchodzących latach – dodał rektor-elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika przystąpił do inicjatywy YUFE w grudniu 2018 roku. Obecnie konsorcjum skupia 10 młodych uniwersytetów z 10 krajów europejskich, które współpracują z 4 partnerami stowarzyszonymi. Chcą one dokonać radykalnej zmiany w europejskim szkolnictwie wyższym, przedstawiając się jako wiodący model młodego, nieelitarnego, otwartego i integracyjnego europejskiego uniwersytetu skoncentrowanego na studentach. YUFE jest wyjątkowym ekosystemem, który łączy uniwersytety ze społecznościami i będzie opierać się na współpracy instytucji szkolnictwa wyższego, sektora publicznego i prywatnego oraz obywateli w całej Europie.

– Nasz Uniwersytet Europejski umożliwi studentom zdobycie umiejętności, które sprawią, że staną się poszukiwani na rynku pracy, a także zaoferuje możliwość europejskiej ścieżki kariery dla wszystkich członków społeczeństwa – mówi profesor Martin Paul. – W ten sposób Uniwersytet Europejski wzmocni nasze poczucie wspólnoty oraz przyczyni się do stworzenia bardziej spójnej społeczności europejskiej.

Zgodnie z koncepcją twórców YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów bazując na ofercie dydaktycznej wszystkich ośmiu uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum. Aby zapewnić dostęp do systemów informatycznych oraz infrastruktury na tych uniwersytetach, wprowadzona zostanie tzw. karta studencka YUFE, która będzie uznawana na wszystkich uniwersytetach wchodzących w skład sieci. Oficjalnym językiem wykładowym będzie język angielski, ale studenci odbywający część swoich studiów w innym kraju będą zachęcani i wspierani w nauce lokalnego języka. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom uznawany w całej Europie. Będzie on nie tylko poświadczał uzyskane umiejętności akademickich, ale również odbyte mobilności, znajomość języków obcych, zrealizowane szkolenia zawodowe, zdobyte doświadczenia oraz wolontariat na rzecz społeczności lokalnej.

W skład konsorcjum YUFE wchodzą: Universiteit Maastricht (Holandia – koordynator ), Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Universiteit Antwerpen (Belgia), Universitaet Bremen (Niemcy), University of Cyprus (Cypr), ITA-Suomen Yliopisto (Finlandia), University of Essex (Wielka Brytania), Universita degli Studi di Roma Tor Vergata (Włochy), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, The University of Rijeka (Chorwacja).

Partnerami stowarzyszonymi są zaś: European Entrepreneurs CMA-PME (Belgia), Kiron Open Higher Education (Niemcy), The Adecco Group France (Francja) i The Educational Testing Service Global (Holandia).

MK, źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)