Aktualności
Szkoły wyższe
13 Kwietnia
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2022-04-13

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie liderem europejskiego sojuszu SELENE

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma szansę zostać drugą polską uczelnią stojącą na czele konsorcjum o statusie Uniwersytetu Europejskiego. W tegorocznym konkursie startuje jako lider sojuszu SELENE.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe alianse instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. W dwóch przeprowadzonych do tej pory konkursach Komisja Europejska wyłoniła 41 takich konsorcjów, które na wspomniane cele otrzymały już z Programu Erasmus+ w sumie 287 mln euro. Nabór do trzeciej edycji zakończył się 22 marca.

Wśród kandydatów jest m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Koordynowany przez tę uczelnię sojusz SELENE („Step2Green Europe – One Health Approach for a Green University”) jest ukierunkowany na kształcenie w obszarze rolnictwa, leśnictwa, medycyny weterynaryjnej i nauk o żywności. W skład konsorcjum, oprócz lidera, wchodzą trzy uczelnie partnerskie: Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Słowacja), Uniwersytet Ankara (Ankara Üniversitesi, Turcja) i Uniwersytet Leśny (Лесотехнически университет, Sofia, Bułgaria). Projekt obejmuje w sumie 33 wydziały i/lub katedry (jak w przypadku Uniwersytetu w Koszycach), ok. 20 tys. studentów, 5 160 nauczycieli akademickich oraz 13 instytucji stowarzyszonych (w tym polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Misję i strategię tworzonego przez nas Uniwersytetu Europejskiego, opartą na wartościach europejskich i nastawioną na zrównoważony rozwój, powiązaliśmy z zapisami Europejskiego Zielonego Ładu oraz koncepcją zaproponowaną przez WHO pn. „Jedno Zdrowie” („One Health”). Projekt zakłada, że studenci, doktoranci i badacze z odmiennych kulturowo społeczeństw, charakteryzujących się zróżnicowanym dziedzictwem kulturowym, wspólnie rozwijają kompetencje i podejmują działania mające na celu utrzymanie zrównoważonego rozwoju, zdrowia, dobrobytu Europy i naszej planety, zwłaszcza poprzez dostarczanie na rynek europejski zdrowej żywności – tłumaczy prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dodaje jednocześnie, że w ramach przedsięwzięcia planowane jest tworzenie wspólnie nowych kierunków studiów (studia weterynaryjne i magisterskie z zakresu żywienia), uruchomienie szkół letnich czy realizowanie praktyk studenckich, ale również promowanie rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich, przekazujących wiedzę związaną ze strategią „od pola do stołu” i niezbędną do podejmowania wyzwań społecznych i cywilizacyjnych w skali regionalnej, krajowej i globalnej.

Aby to osiągnąć zamierzamy włączyć do programów kształcenia elementy zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, a także zwiększyć interdyscyplinarne uczenie się, rozwój umiejętności transferowalnych i rozwiązywanie problemów w świecie rzeczywistym. Ważnym zadaniem będzie też poprawa cyfrowych metod nauczania, w tym wprowadzenie wspólnej platformy internetowej oraz technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w kształceniu studentów weterynarii, leśnictwa, technologii żywności i innych kierunków przyrodniczych. Działania te powinny wyposażyć absolwentów w dodatkowe kompetencje i podnieść ich szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy – zapowiada prof. Sechman.

Jeśli Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie powiedzie się w konkursie, będzie drugą polską uczelnią ze statusem Uniwersytetu Europejskiego stojącą na czele swojego konsorcjum. Dołączy do Politechniki Poznańskiej, która kieruje sojuszem EUNICE. W tegorocznej edycji konkursu udział biorą także m.in. Politechnika KoszalińskaPolitechnika BiałostockaSzkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Szkoła Główna Handlowa.

W gronie European Universities jest już czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU), Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Politechnika Poznańska (EUNICE).

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marta 07.06.2023 08:56

    Nie dziwie sie, ze Uniwersytet jest liderem. Poziom kształcenia naprawde wysoki. Uczelnia z prawdziwego zdarzenia :)