Aktualności
Szkoły wyższe
28 Lipca
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-28

Uniwersytet Śląski wypracowuje nowy model studiów

Prace nad nowym modelem studiów, który obejmie wszystkie programy kształcenia na studiach licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich, trwają w Uniwersytecie Śląskim. Celem jest fundamentalne przebudowanie kształtu studiów.

Nową koncepcję kształcenia przygotowuje wieloosobowy zespół, któremu patronuje rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W jego składzie znaleźli się pracownicy uczelni reprezentujący wszystkie wydziały, jednostki administracyjne odpowiedzialne za organizację dydaktyki oraz przedstawiciele samorządu studenckiego.

Nie chodzi o modyfikacje programów kształcenia, ale o fundamentalne przebudowanie kształtu tych studiów – zapowiadają członkowie zespołu.

Przyświeca im przekonanie o konieczności istotnej zmiany sposobu kształcenia studentów, zarówno z racji gwałtownie zmieniającego się statusu wiedzy, jak i konieczności jak najlepszego odróżnienia kształcenia w Uniwersytecie Śląskim od oferty innych uczelni. Nowy model dotyczy kształcenia na studiach licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich. Autorzy projektu wyszli z założenia, że absolwent kierunkowych studiów uniwersyteckich powinien być wykształcony lepiej niż w innej szkole wyższej.

„Lepiej” oznacza dla nas w sposób unikalny, dający mu wyjątkową wiedzę i kompetencje, niemożliwe do osiągnięcia w tzw. uczelni „przymiotnikowej” – politechnicznej, medycznej, artystycznej itd. Konsekwencją jest wyjściowy model kształcenia licencjackiego, który składałby się z dwóch obszarów: modułów kierunkowych prowadzących do dyplomu z danego kierunku oraz modułów otwartych, tzw. uniwersyteckich, które wzbogacałyby kształcenie kierunkowe i wiązały je z wiedzą z innych dyscyplin obecnych w naszym uniwersytecie. Dawałoby to studentowi możliwość rozszerzania programu kształcenia oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i ambicji studentów – opisują pomysłodawcy.

Dodano, że obie części programu będą stanowiły całość, w obrębie której student dokona wyboru modułów uniwersyteckich. W tej chwili zespół koncepcyjny pracuje nad sposobem powiązania obu modułów. Moduły kierunkowe będą, jak dotąd, projektowane i prowadzone przez dyrektorów kierunków i rady dydaktyczne, zaś do opracowania modułów uniwersyteckich zaproszono nauczycielki i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dyscypliny i obszary nauki. Mają oni wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak najlepiej uzyskać wielodyscyplinowe bogactwo badań i kształcenia w Uniwersytecie Śląskim dla lepszego i unikalnego kształcenia studentów.

Myśląc o sylwetce absolwenta takich studiów, chcielibyśmy zaoferować kandydatowi wykształcenie, które pozwoli mu efektywnie pokierować swoim życiem zawodowym, ale również rozumieć i świadomie wpływać na coraz bardziej złożony świat, w którym przyjdzie mu żyć – zaznaczając inicjatorzy przedsięwzięcia.

Według planów, pierwsi studenci nowych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczną studia w październiku 2023 roku.

MK, źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)