Aktualności
Szkoły wyższe
14 Grudnia
Fot. Zbigniew Sulima
Opublikowano: 2022-12-14

Uniwersytet SWPS i AGH inaugurują współpracę

Uniwersytet SWPS podpisał porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczelnie mają w planach współpracę przy tworzeniu i realizacji oferty dydaktycznej oraz prowadzenie interdyscyplinarnych projektów naukowych. 

Współpraca miedzy obiema uczelniami będzie polegała na tworzeniu i realizacji kierunków studiów uzupełniających ich dotychczasową ofertę dydaktyczną w obszarach takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o kulturze oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. AGH i Uniwersytet SWPS będą mogły razem tworzyć ofertę studiów podyplomowych i szkoleń. Porozumienie otwiera także drogę do inicjowania i prowadzenia wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.

Dla nas współpraca oznacza poszerzenie dotychczasowej działalności, szczególnie w obszarze dyscyplin takich jak nauki socjologiczne, nauki o kulturze czy religii, a także odpowiedź na potrzeby społeczno-gospodarcze. Od wielu lat, wzorem najlepszych uniwersytetów technicznych na świecie, także w AGH rozwijamy humanistykę z dużym powodzeniem. Tym bardziej teraz, przy wsparciu tak znakomitej jednostki, będziemy w stanie poszerzyć naszą aktywność o nowe projekty czy wspólnie realizowane kierunki kształcenia – podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ze strony AGH współpracę będzie koordynować Wydział Humanistyczny, zaś ze strony Uniwersytetu SWPS – nowo powołany Wydział Psychologii w Krakowie, Filii Uniwersytetu SWPS im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

AGH to doskonała uczelnia badawcza. To uniwersytet techniczny, który docenia znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w tworzeniu rozwiązań technologicznych i w nauczaniu akademickim. Wydział Humanistyczny zatrudnia świetnych badaczy i dydaktyków, szybko się rozwija. Podpisanie porozumienia o współpracy z taką uczelnią to dla Uniwersytetu SWPS powód do satysfakcji i nadzieja na wspólne projekty. Będziemy współpracować w tworzeniu nowej oferty dydaktycznej, na przykład nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów akademickich. Będziemy też myśleć nad wspólnymi projektami badawczymi. Jako dziekan Wydziału Psychologii SWPS w Krakowie będę się starał o wypełnienie podpisanego dziś porozumienia realną treścią – zapowiada prof. dr hab. Edward Nęcka, dziekan Wydziału Psychologii w Krakowie, Filii Uniwersytetu SWPS im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Współpraca będzie realizowana w różnorodnych formach. Uczelnie deklarują, że będą się wzajemnie wspierać w tworzeniu oferty dydaktycznej, powoływać międzyuczelniane zespoły zadaniowe i projektowe. Porozumienie przewiduje też rozwój aktywności studenckiej oraz współpracę przy organizacji wydarzeń akademickich i naukowych.

Kształcenie studentów na nowo powołanym Wydziale Psychologii w Krakowie, Filii Uniwersytetu SWPS planowane jest od października 2023 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

źródło: Uniwersytet SWPS

Dyskusja (0 komentarzy)