Aktualności
Szkoły wyższe
03 Października
Opublikowano: 2022-10-03

Uniwersytet SWPS pierwszą prywatną uczelnią z Polski w European Universities

Uniwersytet SWPS został partnerem stowarzyszonym sojuszu European Reform University Alliance. Po dołączeniu do konsorcjum zostanie 22 w sumie, a pierwszą prywatną, polską uczelnią o statusie Uniwersytetu Europejskiego.

Miano Uniwersytetów Europejskich uzyskały dotąd 44 sojusze, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. To ponadnarodowe alianse, których celem jest zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sama idea jest pomysłem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku wysunął propozycję utworzenia takich sieci. Włączenie do tej inicjatywy było priorytetem nowej strategii Uniwersytetu SWPS na lata 2022–2025.

Dziś mamy już swoje miejsce na polskiej mapie szkół wyższych. Przed nami kolejne wyzwanie. Chcemy odnaleźć się jako uczelnia europejska. Drogą do tego celu jest dołączenie do sojuszu European Reform University Alliance. Jesteśmy pierwszą – i jak dotąd jedyną – niepubliczną polską uczelnią zaproszoną do rodziny Uniwersytetów Europejskich – podkreśla prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS.

W skład utworzonego w 2020 roku konsorcjum ERUA, które zostało laureatem drugiego konkursu European Universities, wchodzi 5 europejskich uczelni: Université Paris 8 (Francja – lider), Roskilde Universitet (Dania), Universität Konstanz (Niemcy), University of the Aegean (Grecja), New Bulgarian University (Bułgaria). Kształci się w nich w sumie blisko 80 tys. studentów. Misją sojuszu jest utworzenie międzyuczelnianego kampusu oferującego spersonalizowane ścieżki edukacji w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku. Uniwersytet SWPS, na którym w tym roku akademickim studiuje ponad 15 tys. osób, otrzymał na razie status partnera stowarzyszonego. Oficjalne przystąpienie nastąpi w pierwszej połowie 2023 r. po rozstrzygnięciu czwartej edycji konkursu finansowanego przez Komisję Europejską.

Obecnie w sieci European Universities działa 21 polskich uczelni. Do osiemnastu, które status taki uzyskały już wcześniej, dołączyły w tym roku trzy kolejne:

  • Politechnika Koszalińska, która w sojuszu EU4DUAL (ponad 80 tys. studentów, lider: Mondragon Unibertsitatea, Hiszpania) zamierza stworzyć największą na świecie instytucję kształcenia dualnego, w której standardy akademickie i biznesowe będą się wzajemnie przenikały;
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w konsorcjum UNIgreen (ok. 70 tys. studentów, lider: Universidad de Almería, Hiszpania), który ma być wzorcowym przykładem kształcenia na poziomie wyższym i badań w obszarach Agro, Bio i Life Science;
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w aliansie EU-GREEN (ponad 140 tys. studentów, lider: Universidad de Extremadura, Hiszpania), którego celem jest stworzenie szerokiego europejskiego centrum edukacji, badań i innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W 2019 r. status taki uzyskały (a teraz go przedłużono): Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Gdański (SEA EU 2.0) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE). Oprócz nich do wyłonionych w pierwszym konkursie konsorcjów dołączyły później: Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Politechnika Łódzka (ECIU) i Politechnika Wrocławska (Unite!).

Z kolei w 2020 r. Uniwersytetami Europejskimi zostały: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Warszawska (ENHANCE) i Politechnika Poznańska (EUNICE), która jako jedyna z Polski jest liderem swojemu konsorcjum. Później dołączyły do nich: Uniwersytet Łódzki (UNIC), Politechnika Gdańska (również ENHANCE), a ostatnio Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ATHENA).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)