Aktualności
Szkoły wyższe
21 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-21

Uniwersytet Szczeciński koordynatorem projektu „Generation Data”

Grupa partnerów pod przewodnictwem Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczęła realizację wspólnej inicjatywy „Generation Data”, która ma pomóc w zarządzaniu najważniejszym zasobem w dzisiejszej gospodarce – danymi.

Jak gospodarować inteligentnymi danymi, jak nauczać o nich studentów i początkujących przedsiębiorców, jaką wiedzę na ten temat powinni przekazywać nauczyciele akademiccy i trenerzy biznesu? – odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas kursów online i w materiałach szkoleniowych, przygotowanych przez partnerów programu.

„Generation Data”, realizowany w ramach Erasmus+, ma na celu przygotowanie kadr akademickich do nauczania sposobów korzystania z inteligentnych danych tak, aby studenci i początkujący przedsiębiorcy zdobyli praktyczną i nowoczesną wiedzę.  Ma to zostać osiągnięte poprzez:

stworzenie materiałów szkoleniowych zawierających: przewodnik dla nauczyciela, plan zajęć, sugerowane aktywności i ćwiczenia;

wykształcenie grupy nauczycieli, która będzie w przystępny sposób przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną;

promowanie materiałów edukacyjnych stworzonych przez grupę partnerów „Generation Data” w instytucjach wsparcia biznesowego;

przygotowanie kursu szkoleniowego online.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw wciąż w niewielkim stopniu wykorzystuje potencjał cyfrowych danych. Dlatego koordynatorzy programu zamierzają wspierać prowadzących biznesy w zakresie zarządzania danymi.

Projekt „Generation Data” współfinansowany jest ze środków programu Erasmus+. Realizują go: Uniwersytet Szczeciński, Letterkenny Institute of Technology, European University Continuing Education Network, European E-learning Institute, Feltech Software Innovations Ltd i Vilnius Gediminas Technical University.

Więcej informacji: www.generationdata.eu

Karolina Płotnicka-Błach

Dyskusja (0 komentarzy)