Aktualności
Szkoły wyższe
02 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-02

Uniwersytet Szczeciński ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego

Uniwersytet Szczeciński stara się o status Uniwersytetu Europejskiego. Uczelnia weszła w skład międzynarodowego konsorcjum EURESTRA, którego priorytetem są wspólne działania na rzecz odpowiedzialnej transformacji.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe alianse instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. W trzech dotychczasowych konkursach wyłoniono łącznie 44 konsorcja Uniwersytetów Europejskich, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. W przyszłym miesiącu zostanie rozstrzygnięty kolejny nabór.

Wśród kandydatów jest m.in. Uniwersytet Szczeciński, wchodzący w skład sieci EURESTRA (European University for Responsible Transformation). Tworzy ją 12 uczelni zlokalizowanych w 10 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Północnej i Południowej, w tym na Bałkanach, a także w najbardziej oddalonym regionie Europy – La Réunion: University of Bayreuth (Niemcy), University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina), Université Bordeaux-Montaigne (Francja), Institute Sciences Po Bordeaux (Francja), Université de la Réunion (Francja), Athens University of Economics and Business (Grecja), University of Naples L’Orientale (Włochy), University of Trás-os-Montes and Alto Douro (Portugalia), Mid Sweden University (Szwecja), University Pablo de Olavide (Hiszpania), University of Hradec Kralove (Czechy).

Odpowiedzialna transformacja w europejskim szkolnictwie wyższym obejmuje szkolenie studentów, pracowników i wykładowców, a także cały kampus i ekosystemy społeczne. Odnosi się do wielu koncepcji, działań i procesów, w szczególności: społecznej odpowiedzialności uczelni, w tym internacjonalizacji szkolnictwa wyższego dla społeczeństwa, jak również na zielonej i cyfrowej transformacji szkolnictwa wyższego, etycznych ramach wielowymiarowości historycznej i kulturowej, w tym odpowiedzialnej dekolonizacji szkolnictwa wyższego. EURESTRA ma kompleksowe spojrzenie na powiązania Europy ze światem, zwłaszcza z Afryką, w kontekście wyzwań dla globalnych przemian – zakłada koncepcja powołania sieci.

W ramach Uniwersytetu Europejskiego uczelnie zamierzają opracować interdyscyplinarne programy nauczania, które realizowane będą w ramach EURESTRA oraz z wybranymi instytucjami szkolnictwa globalnej sieci akademickiej. Programy te cechować się mają innowacyjnym podejściem pedagogicznym i pionierską metodologią nauczania i prowadzenia badań. Już teraz instytucje partnerskie realizują wspólne programy i działania, takie jak wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, wspólne programy doktoranckie i programy podwójnych dyplomów, mieszane programy intensywne, a także mobilność studentów i pracowników.

Obecnie status Uniwersytetu Europejskiego posiada 21 polskich uczelni. W 2019 r. uzyskały go: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Gdański (SEA EU 2.0) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE). Oprócz nich do wyłonionych w pierwszym konkursie konsorcjów dołączyły później: Uniwersytet Wrocławski (Arqus), Szkoła Główna Handlowa (CIVICA), Politechnika Łódzka (ECIU) i Politechnika Wrocławska (Unite!).

Z kolei w 2020 r. Uniwersytetami Europejskimi zostały: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Warszawska (ENHANCE) i Politechnika Poznańska (EUNICE), która jako jedyna z Polski jest liderem swojemu konsorcjum. Później dołączyły do nich: Uniwersytet Łódzki (UNIC), Politechnika Gdańska (również ENHANCE) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ATHENA).

W ubiegłym roku dołączyły: Politechnika Koszalińska (EU4DUAL), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (UNIgreen) i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (EU-GREEN). Partnerem stowarzyszonym sojuszu European Reform University Alliance został Uniwersytet SWPS – to pierwsza prywatna polska uczelnia o statusie Uniwersytetu Europejskiego. Jej oficjalne przystąpienie do sieci ma nastąpić w tym roku.

Europejska strategia na rzecz uniwersytetów zakłada, że ​​do połowy 2024 r. wsparcie otrzyma 60 konsorcjów zrzeszających ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego. Na ten cel przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)