Aktualności
Szkoły wyższe
22 Kwietnia
Źródło: www.magna-charta.org
Opublikowano: 2024-04-22

Uniwersytet w Białymstoku sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

Uniwersytet w Białymstoku został przyjęty do grona sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. To jeden z najważniejszych dokumentów międzynarodowego środowiska akademickiego, zawierający fundamentalne zasady, na których powinna opierać się misja uczelni. Są wśród nich wolność akademicka, autonomia czy wspieranie współpracy międzynarodowej.

Magna Charta Universitatum, podpisana w 1988 roku z okazji 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii, jest deklaracją i potwierdzeniem podstawowych zasad, które stanowić winny podstawę misji uniwersytetów. Pierwszą z tych zasad, jak czytamy w dokumencie, jest niezależność: badania i nauczanie muszą być – pod względem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treści – wolne od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych. Zgodnie z drugą zasadą, nauczanie i badania stanowić powinny nierozłączną całość, angażując studentów w poszukiwanie i pogłębianie wiedzy i szerszego horyzontu poznawczego. Trzecia zasada wskazuje, że uniwersytet to miejsce swobodnego dociekania i wymiany myśli, wyróżniające się otwartością na dialog i odrzucaniem nietolerancji.

W lipcu 2020 roku przyjęto zaktualizowaną wersję, będącą odpowiedzią na zmiany, jakie zaszły w otoczeniu uczelni. Nowy dokument podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie. Do tej pory MCU podpisało już 975 uniwersytetów z 94 krajów. Do grona tego dołączył ostatnio Uniwersytet w Białymstoku.

Udowadniamy, że jesteśmy uczelnią zaangażowaną w przestrzeganie zasad, wartości i obowiązków. Dodatkowo działamy autonomicznie, promujemy oraz chronimy wartości i wolność akademicką. Nade wszystko traktujemy studentów jak pełnoprawnych członków wspólnoty akademickiej, a dwa bardzo ważne komponenty działalności uniwersyteckiej, nauczanie i badania, są nierozłączne – podkreśla prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor UwB ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

W sumie na liście sygnatariuszy widnieją już 43 polskie szkoły wyższe. Podpisując Magna Charta Universitatum, zobowiązały się do tego, by działać autonomicznie bez wszelkich wpływów politycznych, promować, chronić wartości i wolności akademickie, aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu globalnych i społecznych wyzwań i problemów.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w Magna Charta Universitatum czuwa Magna Charta Observatory – organizacja działająca na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. Członkiem Rady Zarządzającej MCO jest dr hab. Marcin Pałys. Na czele Rady stoi prof. Giovanni Molari, rektor Uniwersytetu Bolońskiego. Obserwatorium zostało założone w 1988 roku przez Uniwersytet Boloński i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)