Aktualności
Szkoły wyższe
19 Lutego
Źródło: Uniwersytet w Białymstoku
Opublikowano: 2024-02-19

Uniwersytet w Białymstoku w gronie członków EUA

Uniwersytet w Białymstoku został członkiem European University Association. Jest 41 polską uczelnią należącą do tej organizacji.

European University Association (EUA) to największa organizacja reprezentująca europejskie szkoły wyższe. Powstała w 2001 roku w wyniku połączenia Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Zrzesza ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów. Na wszystkich uniwersytetach należących do EUA studiuje 19 mln osób.

Wśród członków European University Association są także polskie uczelnie oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do tego grona dołączył Uniwersytet w Białymstoku.

Przystąpienie do EUA jest ogromnym krokiem ku większemu i szybszemu umiędzynarodowieniu naszej uczelni. Dołączamy do rodziny uniwersytetów europejskich, w których są utrzymywane najwyższe standardy kształcenia i badań. Pozwoli to na udział naszych naukowców, studentów i doktorantów w różnorodnych międzynarodowych projektach, wydarzeniach, konferencjach i seminariach – podkreśla prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor UwB ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Korzyści z członkostwa w EUA jest więcej. To m.in. wzmocnienie roli uniwersytetu na arenie międzynarodowej, szeroka sieć kontaktów i tworzenie partnerstw, dostęp do wiedzy, która przyczynia się do strategicznego rozwoju instytucji (członkowie uczestniczą w wielu forach skoncentrowanych na szkolnictwie wyższym i badaniach) czy wymiana informacji na temat szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Organizacja reprezentuje także sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski).

EUA to wspólny głos uniwersytetów europejskich na arenie międzynarodowej. Dobrze, że UwB mówi tym samym głosem, co większość uniwersytetów europejskich i stawia na doskonałość naukową, jakość kształcenia oraz mobilność naukowców, studentów i doktorantów – dodaje prorektor podlaskiej uczelni.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim, działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje ten sektor na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących kształcenia, badań czy innowacji. W Zarządzie EUA zasiada (już drugą kadencję) dr hab. Marcin Pałys, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego i obecny przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)