Aktualności
Szkoły wyższe
08 Października
Opublikowano: 2020-10-08

Uniwersytet Warszawski w OpenAIRE

Uniwersytet Warszawski przystąpił do OpenAIRE – organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy oraz instytucje w udostępnianiu wyników badań.

W realizację projektów OpenAIRE, od początku istnienia organizacji, zaangażowane jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

– ICM jako jeden z głównych partnerów technicznych odpowiada za rozwój oprogramowania, infrastruktury oraz rozwiązań uczenia maszynowego, będących podstawą większości serwisów internetowych udostępnianych przez OpenAIRE. Jednocześnie ICM UW prowadzi Krajowe Biuro Otwartego Dostępu w Polsce, które wspiera polskich badaczy w otwartym udostępnianiu wyników badań poprzez działania informacyjne i szkoleniowe – mówi Wojciech Sylwestrzak z ICM, koordynator OpenAIRE w Polsce.

Organizacja OpenAIRE uzyskała osobowość prawną jesienią 2018 roku po blisko dziesięciu latach ciągłego działania w formule projektowej. Celem szeregu działań, finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej, było wspieranie wdrażania polityki otwartości Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Początkowo cel ten realizowany był poprzez działania w dwóch obszarach: rozwój e-infrastruktury otwartej nauki służącej do gromadzenia wyników badań naukowych oraz łączenia ich z danymi dotyczącymi grantów oraz prowadzenie sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu pełniących rolę krajowych punktów kontaktowych OpenAIRE. Z czasem projekty rozszerzane były na inne obszary, m.in. monitorowanie postępów we wdrażaniu polityk otwartości, formułowanie wytycznych zapewniających interoperacyjność repozytoriów czy tworzenie kolejnych serwisów. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie rozwijania infrastruktury i serwisów technicznych oraz wspierania instytucji i naukowców w otwartym udostępnianiu wyników badań, organizacja OpenAIRE angażuje się także w rozwój European Open Scicence Cloud.

Już wkrótce, w dniach 12–16 października, odbędzie się OpenAIRE Week. Podczas wydarzenia organizowanego w formule online zaplanowano sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej.

źródło: ICM

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~JM 13.10.2020 01:57

    Czy wiadomo, dlaczego UW zdecydował się przystąpić do tej organizacji?