Aktualności
Szkoły wyższe
19 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-19

Uniwersytet Wrocławski w gronie Uniwersytetów Europejskich

Uniwersytet Wrocławski dołączył do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. Tym samym jest czternastą polską uczelnią w gronie European Universities.

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego. Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sama idea to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i prowadzących zaawansowane badania naukowe.

Komisja Europejska kwotą 287 mln euro finansuje już 41 takich konsorcjów wyłonionych w dwóch konkursach: w 2019 i 2020 r. W obu bez powodzenia startował Uniwersytet Wrocławski (jako partner w konsorcjum InclusU). Teraz dolnośląska uczelnia dołączyła do sojuszu Arqus, który był jednym z najlepiej ocenionych przez komisję konkursową w Brukseli. Konsorcjum założone w 2018 roku skupiało dotąd siedem uczelni:

  • Universidad de Granada (Hiszpania – lider)
  • Universitetet i Bergen (Norwegia)
  • Universität Graz (Austria)
  • Universität Leipzig (Niemcy)
  • Université de Lyon (Francja)
  • Università degli Studi di Padova (Włochy)
  • Vilniaus universitetas (Litwa)

Wraz z Uniwersytetem Wrocławskim do sojuszu dołączył portugalski Universidade do Minho. Uczelnie wypracowują wspólne programy nauczania (licencjacki i magisterskie), tworzą wspólne projekty stacjonarne i zdalne (kursy od dwóch tygodni do pół roku), wspólne kursy, w których bierze udział kilka uniwersytetów i ich studenci. Partnerstwo to także oferta dla badaczy, którzy mogą tworzyć wspólne projekty naukowe i razem aplikować o środki europejskie.

Obecność w stowarzyszeniu uniwersytetów, które jest bezpośrednio finansowane przez Komisję Europejską, daje nam możliwość wysyłania naszych studentów do najlepszych uczelni w Europie. Teraz w ramach programu Erasmus wyjeżdża się na semestr, a dzięki aliansowi taki pobyt będzie mógł trwać znacznie dłużej i odbywać się w kilku uczelniach. To szansa dla studentów, którzy chcą się rozwijać – zapowiada rektor UWr prof. Przemysław Wiszewski.

Do grona Uniwersytetów Europejskich, wraz z UWr, należy już czternaście polskich uczelni: Uniwersytet Jagielloński (UNA Europa), Uniwersytet Warszawski (4EU+), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (EPICUR), Uniwersytet Gdański („European University of the Seas”), Uniwersytet Opolski (FORTHEM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (YUFE), Politechnika Warszawska (ENHANCE), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (UNIVERSEH), Politechnika Śląska (EURECA-PRO), Uniwersytet Śląski (T4E), Politechnika Wrocławska (Unite!), Politechnika Łódzka (ECIU). Na szczególne wyróżnienie zasługuje Politechnika Poznańska, która jest pierwszym polskim liderem zwycięskiego konsorcjum (EUNICE).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)