Aktualności
Szkoły wyższe
18 Marca
Opublikowano: 2020-03-18

Uniwersytet Wrocławski w konsorcjum InclusU

Uniwersytet Wrocławski wraz z siedmioma innymi uczelniami tworzącymi konsorcjum InclusU wystartuje w konkursie o grant na stworzenie „Uniwersytetu Europejskiego”. 

InclusU – Uniwersytet Europejski dla inkluzji – to konsorcjum, w którego skład wchodzi osiem uniwersytetów: l’Université de Lille (Francja), Universitatea Babeș-Bolyai (Rumunia), Malmö Universitet (Szwecja), Mykolo Romerio Universitetas (Litwa), Universidade do Minho, (Portugalia), Europejski Uniwersytet Viadrina (Niemcy), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), oraz Uniwersytet Wrocławski (Polska). Na uczelniach tych studiuje łącznie blisko 250 tys. osób.

Członkowie InclusU łączą siły w celu stworzenia nowego modelu uniwersytetu stawiającego na inkluzyjność oraz lepiej przygotowanego do podołania tym wyzwaniom. Celem jest wyniesienie współpracy europejskiej na wyższy poziom: Uniwersytet Europejski będzie zarządzany wspólnie, angażując zarówno studentów, jak i kadrę oraz regionalnych reprezentantów, oferując bardziej innowacyjne programy nauczania oparte na holistycznym podejściu. InclusU poszerza i pogłębia stopień zaangażowania studentów, kadry i partnerów poprzez aktywności związane z nauczaniem i pracą badawczą na tematy tożsamości europejskiej, zatrudnialności oraz digitalizacji. Do szerokiego zakresu zadań InclusU należy implementacja projektu przez transnacjonalne, dostosowane do wymagań moduły oraz podwójne dyplomy.

Konsorcjum, którego liderem jest uczelnia z Lille, brało udział już w pilotażowym konkursie w ubiegłym roku. Tamten start zakończył się niepowodzeniem. Do drugiej edycji, której rozstrzygnięcie planowane jest w połowie tego roku, startują też: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Śląski. W w pierwszym konkursie powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się pięć polskich: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

MK, źródło: UWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)