Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Opublikowano: 2022-03-04

Uniwersytet Zielonogórski będzie miał Centrum Patentowe

Uniwersyteckie Centrum Patentowe powstanie w Zielonej Górze. Efektem jego działalności ma być m.in. zwiększenie liczby zgłoszeń i patentów uzyskanych przez naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Patentowe” uzyskał dofinansowanie w ramach programu ministra edukacji i nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Na jego realizację uczelnia otrzymała 1,9 mln zł. Celem jest zwiększenie efektywności współpracy naukowców z otoczeniem gospodarczym na rzecz innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także upowszechnienie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką z wykorzystaniem potencjału kadrowego oraz infrastrukturalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kluczowym elementem działań przewidzianych w projekcie jest podwyższenie umiejętności pracowników naukowych w sferze składania wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego lub urzędów patentowych poza granicami Europy. W efekcie powinno to skutkować zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono również zadania poświęcone edukacji społeczności akademickiej dotyczące technicznych i prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej oraz wsparcie merytoryczne i finansowe procedur patentowych.

Projekt będzie realizowany pod kierownictwem dr. hab. inż. Marcina Mrugalskiego, prof. UZ, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą w ramach Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Została zaplanowany na 2 lata.

źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)