Aktualności
Szkoły wyższe
23 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-23

Uniwersytet Zielonogórski w ECArTE

Uniwersytet Zielonogórski został przyjęty do ECArTE – organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie. To druga polska instytucja w gronie 35 uniwersytetów z 14 krajów.

European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) powstało w 1991 roku z inicjatywy czterech uniwersytetów w: Hertfordshire, Münster, Nijmegen i Paryżu. Jej celem jest troska i nadzór nad standardami kształcenia i rozwoju zawodowego arteterapeutów w krajach należących do Unii Europejskiej. Podstawowym warunkiem przynależności do ECArTE jest przestrzeganie przez dany uniwersytet zasad Procesu Bolońskiego (3-poziomowy system studiów: licencjackie, magisterskie i doktorskie) oraz przynależność do programu ERASMUS (międzynarodowa wymiana studentów i wykładowców).

Obecnie ECArTE zrzesza 35 uniwersytetów, na których wykładane są różne rodzaje terapiii przez sztukę, w tym arteterapia przez sztuki plastyczne, muzykoterapia, dramoterapia, terapia tańcem, a w Holandii dodatkowo jeszcze terapia ogrodowa (Hortikuloterapia). Do tej pory jedynym polskim członkiem ECArTE była Akademia Ignatianum w Krakowie (Instytut Nauk o Wychowaniu, Instytut Kulturoznawstwa). Od blisko dwóch lat o dołączenie do organizacji starał się Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia z województwa lubuskiego właśnie otrzymała certyfikat członkostwa w ECArTE. Obecnie studenci kierunku arteterapia na Wydziale Nauk Społecznych UZ kończą drugi rok nauki. Naukowcy z Pracowni Arteterapii ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem Arteterapeutów Polskich „Kajros”, którego prezesem jest doc. dr hab. Anita Stefańska, wykładająca „dramaterapię” na UZ.

ECArTE umożliwia swoim członkom pomoc w układaniu programów kształcenia; dostęp do zasobów wiedzy z różnych dziedzin terapii przez sztukę; ustawiczne dokształcanie w formie kursów i warsztatów organizowanych przez poszczególne uniwersytety; przedstawianie wyników prowadzonych badań oraz stosowanych metod na organizowanych co roku europejskich konferencjach gromadzących dyplomowanych arteterapeutów nie tylko z Europy, ale też z obu Ameryk, Azji ,Afryki i Australii; publikowanie tematów i streszczeń prac promocyjnych na stopień naukowy magistra i doktora w Europejskim Rejestrze Badań Naukowych z Arteterapii.

MK, źródło: UZ

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: