Aktualności
Szkoły wyższe
30 Października
Opublikowano: 2020-10-30

Uniwersytety Jana Pawła II: ochrona życia fundamentem cywilizacji

Ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie jest ideologią, kwestią polityki czy światopoglądu – jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości – podkreślają we wspólnym apelu Kolegia Rektorów Uniwersytetów Jana Pawła II: KUL w Lublinie i UPJPII w Krakowie.

Kolegia Rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaznaczają, że  w obliczu niepokojów, jakich jesteśmy świadkami w Polsce, w odniesieniu do problematyki aborcji, pragną przypomnieć, iż „prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka, także w prenatalnym okresie jego rozwoju”.

„Biblijna Księga Mądrości określa Stwórcę mianem »miłośnika życia«. Jako katolicy wierzymy, że to On wyznacza początek i kres każdego ludzkiego istnienia. Ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie jest ideologią, kwestią polityki czy światopoglądu – jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości, o czym bardzo jasno nauczał podczas całego swojego posługiwania św. Jan Paweł II, a co przypomniał także Ojciec Święty Franciszek podczas minionej środowej audiencji ogólnej. Te bardzo jasne przesłania Biskupów Rzymskich wskazują kierunek działań naszych środowisk akademickich” – czytamy w apelu.

Jego autorzy zwracają zwracają się też z apelem o złagodzenie emocji i podkreślają, iż drogą do rozwiązywania wszelkich sporów jest merytoryczny dialog. „Wzywamy wszystkie strony dialogu społecznego do rozmów oraz uświadomienia sobie odpowiedzialności za sytuację, w której wszyscy się znajdujemy. Nieodzownym elementem takiego dialogu jest wzajemny szacunek wszystkich stron, służący wypracowaniu metod rozwiązania zaistniałego konfliktu, przede wszystkim, poprzez poszukiwanie prawdy” – głosi apel.

źródło: UPJPII

Apel KUL i UPJPII

 

Dyskusja (0 komentarzy)