Aktualności
Szkoły wyższe
19 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-19

UP w Krakowie Uczelnią Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został pierwszą w Polsce Uczelnią Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu/Fair Trade. 

Uzyskanie tytułu związane jest z wypełnieniem pięciu kryteriów. Obejmują one zarówno deklarację poparcia dla Sprawiedliwego Handlu przez władze uczelni, jak i działania budujące świadomość studentów i nauczycieli akademickich w obszarze Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji.

Kamieniem węgielnym kampanii było wprowadzenie w semestrze letnim 2017/2018 zmian w programach studiów, m.in. na kierunku ekonomia społeczna. W ich ramach wprowadzono do programu przedmiot handel międzynarodowy i Fair Trade (studia II stopnia, specjalność: zrównoważony rozwój). Do programu włączono także zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu poruszane w ramach przedmiotów: ekonomia rozwoju, międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacje międzynarodowe, koncepcja i strategie zrównoważonego rozwoju, międzynarodowa pomoc krajom słabo rozwiniętym, korporacje na rynku międzynarodowym.

W marcu 2018 roku społecznym partnerem kampanii została Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska z Krakowa. Zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu były prezentowane na licznych warsztatach i konferencjach organizowanych na terenie uczelni. Była to okazja do zapoznawania uczestników z produktami oznaczonymi certyfikatami potwierdzającymi wypełnianie przez producentów standardów Sprawiedliwego Handlu. W trakcie imprez i wydarzeń promocyjnych, jak np. obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day) serwowano kawę, herbatę i cukier z certyfikatem Fairtrade. Jednym z ciekawszych zdarzeń w ramach obchodów w roku 2019 była projekcja filmu na temat Fair Trade i towarzyszące jej warsztaty zorganizowane we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Dzięki zaangażowaniu uczestników kampanii w sklepiku na terenie uczelni pojawiły się produkty Sprawiedliwego Handlu.

Rozłożona na dwa lata kampania promująca Sprawiedliwy Handel na terenie uczelni przyniosła owoc w postaci tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu. W kolejnych latach uniwersytet zamierza kontynuować działania i włączyć do nich także tematykę zrównoważonych zamówień publicznych i celów zrównoważonego rozwoju.

Raport z realizacji działań na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promocji idei Sprawiedliwego Handlu/Fair Trade w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Pro Universitatis.

Aleksandra Fajfer, źródło: www.up.krakow.pl

Dyskusja (0 komentarzy)