Aktualności
Szkoły wyższe
01 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-01

UP w Poznaniu najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce

Najlepsi z natury to nie tylko slogan reklamowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, to wyraz pozycji rankingowej uczelni. Przynależność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do elitarnej ogólnopolskiej czołówki akademickiej potwierdza ranking szkół wyższych, tworzony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W 19. edycji rankingu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny uzyskał miano najlepszej uczelni rolniczej w Polsce, a w rankingu kierunków studiów w kategorii kierunki rolnicze i leśne wygrywa po raz kolejny Wydział Leśny UPP. Uniwersytet Przyrodniczy wyróżnia potencjał i efektywność naukowa oraz warunki kształcenia. Uczelnia może poszczycić się również dobrym wskaźnikiem wysokości zarobków oraz zatrudnienia absolwentów – według ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Pamiętać jednak trzeba, że dla uczelni rolniczych taki wskaźnik na tle innych uczelni nie jest zbyt miarodajny, ponieważ nie uwzględnia absolwentów obecnych w rejestrach KRUS, którzy po studiach prowadzą własne gospodarstwa.

W 19. edycji rankingu uczelni akademickich ujęto uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała również ranking kierunków studiów, obejmujący główne kierunki studiów realizowane na polskich uczelniach wyższych. W kategorii Kierunki rolnicze i leśne Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał maksymalną liczbę punków (100).

Iwona Cieślik

Dyskusja (0 komentarzy)