Aktualności
Szkoły wyższe
02 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-02

UPJPII: Baza danych parafii katolickich na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej

W ramach działań prowadzonych przez Pracownię Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pojawiła się w sieci internetowej baza danych parafii katolickich w Rosji w przededniu I wojny światowej (https://podkowa.mikomi.pl/).

Upublicznienie zebranych informacji otwiera pierwszy etap prac zmierzających do stworzenia bazy danych miejscowości kresowych, w których znajdowały się obiekty sakralne (kościoły parafialne, kościoły zakonne, kościoły filialne, kaplice publiczne, kaplice cmentarne, oratoria) z terenu archidiecezji mohylewskiej (ziemie zabrane oraz pozostały obszar europejskiej i azjatyckiej Rosji). Poszczególne rekordy obejmują następujące informacje: 1. polską nazwę miejscowości, 2. oboczności polskiej nazwy miejscowości, 3. obecną nazwę miejscowości w języku urzędowym, 4. rosyjską nazwę miejscowości, 5-7. współczesną przynależność do jednostek państwowej administracji, 8-10. przynależność do państwowych jednostek administracji w 1914 r., 11-14. przynależność do kościelnych jednostek administracyjnych w 1914 r. Rozpoczęto również uzupełnianie bazy danych o  podstawowe informacje o obiektach sakralnych oraz informacje o zachowanych księgach metrykalnych i protokołach wizytacyjnych. Dane te będą w następnych miesiącach uzupełniane i weryfikowane na podstawie literatury oraz źródeł rękopiśmiennych.

Już obecnie na stronie można znaleźć podstawowe informacje o parafiach kresowych. Docelowo informacje o każdej parafii obejmować będą również dane dotyczące duchowieństwa pracującego w poszczególnych parafiach, ilości wiernych, należących do parafii miasteczek i wsi (okręgi parafialne), organizacji i bractw kościelnych. Ponadto zmieszczone będą stare i współczesne zdjęcia, mapy oraz kopie przykładowych (ważnych) materiałów źródłowych.

Prace prowadzone były wraz z Fundacją Badań Europejskich „Sarmacja”, powołaną do pracy nad tym projektem. Pierwszy etap prac można było zakończyć dzięki tegorocznym dotacjom otrzymanym przez Fundację od  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Pracowni: (https://historia-pracownia.pl/baza-danych/;  http://historia-pracownia.pl/konferencje-i-sesje/nieistniejace-i-zapomni…) oraz w opisie projektu umieszczonym w opublikowanym katalogu.

http://historia-pracownia.pl/programy-badawcze-i-granty/podkowa-2017/

https://podkowa.mikomi.pl/podzial-administracyjny/2/5a15eccda5f86159be863a7d

Marta Mastyło

Dyskusja (0 komentarzy)