Aktualności
Szkoły wyższe
13 Grudnia
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2023-12-13

UPP otworzył Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt

Dziesięć miesięcy po symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego w Poznaniu otwarto Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt. Połączy badaczy z obszarów zootechniki, biologii, weterynarii, medycyny, biotechnologii, nauk o zdrowiu, którzy będą mieli możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na najwyższym poziomie.

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt to nowoczesna siedziba Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni blisko 2 tys. mkw. będzie miejscem prowadzenia badań z zakresu nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, a także badań przedklinicznych i translacyjnych. Konstrukcja została precyzyjnie dostosowana do potrzeb badań naukowych, umożliwiając skuteczną realizację celów badawczych poprzez ergonomiczne układy pomieszczeń, laboratoria wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz nowoczesne udogodnienia techniczne.

Inwestycja ta nie tylko podniesie prestiż naszej uczelni, lecz także zwiększy potencjał badawczy i innowacyjny w kluczowych obszarach. Mamy świadomość, jak istotne są badania nad dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu oraz chorobami cywilizacyjnymi ludzi i zwierząt. Dlatego też Centrum stanie się miejscem, gdzie rodzą się innowacyjne pomysły, prowadzone są badania na światowym poziomie, a nauka przekłada się na praktyczne rozwiązania. Chcemy być liderem nie tylko w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale także prekursorem zmian społecznych. Nasze zaangażowanie w tematykę dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i zdrowia publicznego to nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata – mówił podczas otwarcia prof. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Stworzono infrastrukturę integrującą naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Badacze z obszarów zootechniki, biologii, weterynarii, medycyny, biotechnologii, nauk o zdrowiu i wielu innych będą mieli możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na najwyższym światowym poziomie. Projekt zapewni również współpracę z różnymi gałęziami przemysłu, które są głównym źródłem generowania wyzwań stawianych przed naukowcami.

Innowacyjne i interdyscyplinarne badania 

Główne obszary badań prowadzonych w Centrum obejmować będą między innymi: dobrostan zwierząt, opracowywanie nowych suplementów i dodatków paszowych, które zapobiegają negatywnym skutkom chowu i hodowli na środowisko naturalne oraz produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt skupi się także na tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych i weterynaryjnych dotyczących diagnostyki, obrazowania molekularnego, chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, populacyjnych, neurodegeneracyjnych oraz immunologicznych. Podejmowane badania pozwolą na opracowanie produktów, usług i nowych technologii związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich.

Integralną częścią projektu jest budynek doświadczalny na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach, w którym znajdzie się centrum pomiaru emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez zwierzęta oraz opracowywania metod przeciwdziałania negatywnym wpływom emisji na środowisko naturalne.

Centrum ma łączyć w sobie funkcje jednostki badawczej, jak również świadczącej usługi dla przemysłu i społeczeństwa.

Planujemy prowadzić badania dotyczące zachowania zdrowia zwierząt, w tym zagadnień obejmujących otyłość oraz powiązane z nią choroby i zaburzenia metaboliczne w szczególnym ukierunkowaniu na zwierzęta domowe i gospodarskie, jak również próby opracowania nowych suplementów czy leków dla zwierząt. Unikalność przedsięwzięcia stanowi skoncentrowanie badań obejmujących wszelkie aspekty hodowli, chowu, utrzymania oraz zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dobrostanu i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w tym klimat – podsumowuje prof. Małgorzata Szumacher, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Najnowsze technologie 

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt zostało wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do analizy składu substancji biologicznych, obrazowania komórkowego, mikroskopii elektronowej oraz badań in vitro. Do dyspozycji naukowców i pacjentów oddane zostało również jedno z najnowocześniejszych w Polsce urządzeń do tomografii komputerowej, co umożliwia precyzyjne i zaawansowane badania diagnostyczne. To zaawansowane wyposażenie sprawia, że Centrum stanowi wiodący punkt referencyjny dla nowoczesnych badań obrazowych zwierząt, przyczyniając się do doskonałości w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej w Polsce.

Na wyposażeniu znajduje się również najnowocześniejszy sprzęt chirurgiczny i rehabilitacyjny dla zwierząt, komory respiracyjne służące do monitorowania ilości i składu gazów emitowanych z produkcji zwierzęcej, czy jedna z najnowocześniejszych sal sekcyjnych dla zwierząt z systemem audio-wizualnym, umożliwiającym prowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu m.in.: patomorfologii czy patologii weterynaryjnej. Do tego dochodzi w pełni wyposażona Pracownia Parazytologii, zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie, obejmująca zwierzęta wszystkich gromad, rozpoczynając od ryb.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)