Aktualności
Szkoły wyższe
18 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-18

UPWr stowarzyszony z KRPUT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został uczelnią stowarzyszoną Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Wniosek o dołączenie do Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych skierowali do rektora studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do tej pory ich Alma Mater była członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, której w tej kadencji przewodniczy właśnie rektor UPWr prof. Jarosław Bosy.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma dwie nogi: przyrodniczą i techniczną. Na uczelni kształcimy także inżynierów. Zatem nasza obecność w środowisku uczelni technicznych wydaje się niejako naturalna – przekonuje prof. Jarosław Bosy.

KRPUT istnieje od 1989 roku, należy do niego 22 rektorów technicznych oraz 7 uczelni stowarzyszonych, a jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jej przewodniczący – w kadencji 2020–2024 jest nim prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej – wchodzi w skład prezydium KRASP. Wśród celów KRPUT są m.in.: koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza MNiSW) i ustawodawczej, ale też podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu edukacji, wpływającego na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego.

Konferencja to przede wszystkim pole wymiany informacji i doświadczeń. Polskie uczelnie techniczne mają swoją renomę w świecie, za konkretnymi nazwami stoją wybitni naukowcy, współpraca z czołowymi ośrodkami badawczymi – mówi rektor UPWr.

Dodaje, że wejście UPWr – jedynej uczelni przyrodniczej – do grona najlepszych polskich uczelni badawczych to nie tylko prestiż i większa subwencja, ale przede wszystkim możliwość współpracy naukowej. KRPUT zaś jest miejscem, gdzie o tej współpracy, szczególnie międzynarodowej, można nie tylko rozmawiać, ale też dzielić się dobrymi praktykami, kontaktami i pomysłami.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powołanie poszczególnych kierunków studiów, przyporządkowanych do dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, miało miejsce przed wprowadzeniem nowej klasyfikacji. Kierunki przypisane do dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych to: architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Kształcimy inżynierów na wielu kierunkach. Nasi absolwenci, nie tylko ci, którzy decydują się na studia drugiego stopnia i doktoranckie, są dumni z tytułu inżyniera, podkreślają, że umiejętności i wiedza, jaką zdobywają, są istotne nie tylko dla nich samych i ich kariery zawodowej, ale przede wszystkim społecznie – podkreśla rektor.

źródło: UPWr

Dyskusja (0 komentarzy)