Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Źródło: www.urk.edu.pl
Opublikowano: 2024-03-06

URK otworzył ośrodek badań prozdrowotnej i bezpiecznej żywności

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otworzył Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. To jednostka badawcza, której celem jest przede wszystkim prototypowanie produktów żywnościowych trafiających do odbiorców z określonymi prozdrowotnymi potrzebami.

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności ma być ośrodkiem rozwojowym, z nowoczesną infrastrukturą, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności. Budowę rozpoczęto w 2020 roku. Budynek, który stanął przy ul. Balickiej w Krakowie ma powierzchnię ponad 3,1 tys. metrów kwadratowych. Inwestycja pochłonęła ponad 70 mln zł.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania, dzięki którym możliwe będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii na polski rynek przetwórstwa rolno-spożywczego, zmierzających do:

  • produkcji żywności bezpiecznej o wysokiej jakości i walorach prozdrowotnych;
  • zapewnienia ekologii produkcji (minimalizacja ilości produktów ubocznych i odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, ochrona środowiska naturalnego);
  • wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego.

Centrum dysponuje specjalistycznymi laboratoriami o szerokim spektrum analitycznym i badawczym, które warunkują współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi, w obszarze zagadnień związanych z żywieniem człowieka. W budynku zlokalizowano pracownie nutrigenomiki, proteomiki, histologiczną i komórek pierwotnych.

Utworzenie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności umożliwi szeroką współpracę z przedsiębiorcami – badania będą ukierunkowane na aktualne potrzeby interesariuszy zewnętrznych branży spożywczej. Celem prac naukowców – technologów żywności, specjalistów ds. żywienia, inżynierów mechaników i inżynierów procesowych oraz chemików, biochemików, biotechnologów i analityków, specjalistów z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki, weterynarii, ochrony środowiska, automatyki, analizy danych – będzie poprawa jakości produktów spożywczych, a w konsekwencji – zdrowia konsumentów, również ze względu na aspekt ochrony środowiska naturalnego, który stanowi jeden z podstawowych założeń projektu, a który wynika z ograniczenia marnotrawienia żywności i ilości powstających odpadów.

Badania obejmą takie obszary, jak:

  • nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwią poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów;
  • nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności;
  • żywność ekologiczną i regionalną;
  • produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego;
  • przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

Badania dostarczą innowacyjnych, nowatorskich i udoskonalonych produktów spożywczych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów.

źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)