Aktualności
Szkoły wyższe
08 Czerwca
Źródło: www.gdansk.pl
Opublikowano: 2018-06-08

Uroczyste otwarcie EkoParku UG

Unikalna roślinność, miejsce wypoczynku, ochrony zagrożonych gatunków i nauki – wszystko to składa się na wyjątkowość EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie służył nie tylko studentom i pracownikom uczelni, ale także mieszkańcom Trójmiasta. 

7 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego z udziałem zaproszonych gości oraz uczniów szkół Trójmiasta. – Jestem niezmiernie dumny, że udało się stworzyć na terenie Bałtyckiego Kampusu UG nowe, ekologiczne i przyjazne całej naszej lokalnej społeczności miejsce – podkreślił w czasie otwarcia rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała.

W otwarciu EkoParku UG udział wzięli zaproszeni goście, społeczność akademicka UG oraz uczniowie trójmiejskich szkół.

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała zgodnie podkreślali unikatowość EkoParku UG.

– EkoPark UG to miejsce szczególne – posiada unikalne walory ekologiczne i jest jednocześnie miejscem wypoczynku i nauki.  Jestem niezmiernie dumny, że udało się stworzyć nowe, przyjazne miejsce na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie służyło nie tylko  naszym studentom i pracownikom, ale także społeczności Trójmiasta. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wparciu wielu osób oraz uzyskaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznaczył prof. Jerzy Gwizdała.

Uroczystość miała otwarty charakter. Nie zabrakło przecięcia wstęgi, ale odbyły się także warsztaty ekologiczne dla uczniów, studenci z kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali ekologiczne prezentacje i spotkania, na stoiskach można było zaopatrzyć się w zioła, a ulubionym miejscem wypoczynku – także dla studentów korzystających z przerwy – były rozstawione leżaki. Można było także wysłuchać wykładu dziekana Wydziału Biologii prof. Włodzimierza Meissnera pt. Parki oazy bioróżnorodności w miastach. Zaproszeni goście i uczniowie zwiedzali EkoPar wraz z przewodnikami z Wydziału Biologii – dr Katarzyną Żółkoś i dr Agnieszką Ożarowską.

EkoPark Uniwersytet Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego to miejsce unikatowe. To jedyny w skali województwa projekt, który łączy funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Zajmuje obszar pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Jest to teren zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniący jednocześnie funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne, który będzie dostępny dla całej lokalnej społeczności. Będą tam prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG. Park przyczyni się do podniesienia wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do wypoczynku zarówno studentów UG, jak i mieszkańców Trójmiasta.

Park powstał w ramach projektu „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 2 miliony złotych Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował inwestycje w wysokości ponad 650 tysięcy złotych.

27 kwietnia 2017 roku Senat UG nadał EkoParkowi Uniwersytetu Gdańskiego imię Macieja Płażyńskiego, absolwenta UG, Marszałka Sejmu III kadencji, w uznaniu jego zasług dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W EkoParku znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego (m.in. brzęk, brzoza niska, brzoza karłowata, byliny – rosiczki, ostnice). Będzie ona pełnić funkcję edukacyjną, skierowaną zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Rośliny te są zgromadzone w nasadzeniach siedliskowych, specjalnym nasadzeniu osobliwości florystycznych lub w obrębie nasadzeń ozdobnych.

Na terenie EkoParku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na roślinność niską (np. trawy ozdobne: wrzos, wrzośce oraz kwiaty: krokusy, zawilce, przebiśniegi), drzewa (np. brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, jarzębina oraz drzewa ozdobne – np. świerk srebrny, kasztanowiec, miłorząb) i krzewy (np. leszczyna, głogi, rokitnik oraz krzewy ozdobne – np. bez, pigwowce, jałowce). Powstały ścieżki edukacyjne, m.in. jedna dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także małe alpinarium oraz dwa ozdobne małe zbiorniki wodne, którą będą stanowiły miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znalazły się również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku. Zostały wykonane prace korekcyjne związane z ukształtowaniem terenu, aby zapewnić dogodny dostęp do EkoParku (również dla osób niepełnosprawnych) oraz instalacja nawadniająca. W otwartym parku będą trwały prace uzupełniające i korekcyjne.

Prowadzone na terenie parku badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski będą dotyczyć zabezpieczenia różnorodności genetycznej np. gatunków bagiennych – krajowych  gatunków rosiczek i brzozy karłowatej. Przykładem takich działań jest m.in. pobieranie nasion lub sadzonek z pojedynczych roślin rosnących na danym terenie lub pomników przyrody w celu wykonania ich kopii do badań naukowych lub zachowania w zbiorach.

Strona EkoParku: http://www.ekopark.ug.edu.pl/

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)