Aktualności
Opublikowano: 2017-12-12

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej

Tradycyjnie, grudniowe posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej jest poświęcone promocjom habilitacyjnym i doktorskim, wręczeniu odznaczeń państwowych oraz nagród i medali „Primus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów PRz. Tegoroczna uroczystość odbyła się 7 grudnia w auli Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego PRz, a przewodniczył jej rektor uczelni prof. Tadeusz Markowski.

„Ta wyjątkowa uroczystość jest poświęcona promocjom habilitacyjnym i doktorskim, wręczeniu odznaczeń państwowych oraz medali PRIMUS INTER PARES, ufundowanych przez Fundację Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej dla najlepszych absolwentów. Ten dzień jest ważny dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni. Stanowi swoiste podsumowanie minionego roku. Podkreśla ciągły rozwój naszych pracowników, a co za tym idzie – całej uczelni” – powiedział rektor rozpoczynając nadzwyczajne posiedzenie Senatu. „Siła Politechniki Rzeszowskiej tkwi w jej pracownikach. Wasze zaangażowanie w pracę nad ciągłym umacnianiem pozycji naszej uczelni w środowisku akademickim jest ogromne. Ta uroczystość jest podziękowaniem za ten trud” – dodał.

W pierwszej części uroczystości, którą prowadził prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką prof. Mariusz Oleksy, zostały wręczone odznaczenia państwowe. Prorektor podkreślił, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał je osobom szczególnie zasłużonym dla uczelni ze względu na długoletnią pracę oraz znaczący wkład w jej rozwój. Odznaczenia wręczyła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, w towarzystwie prof. Tadeusza Markowskiego, rektora. Gratulując odznaczonym, rektor powiedział: „Dziękuję Państwu serdecznie za długoletnią pracę i zasługi na rzecz uczelni”.

Najważniejszym wydarzeniem grudniowego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej są promocje habilitacyjne i doktorskie. Tę część uroczystości prowadził prorektor ds. nauki prof. Grzegorz Budzik. „W roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Rzeszowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nadano 4 pracownikom, a 26 osób otrzymało stopień naukowy doktora” – podkreślił prof. G. Budzik.

Po złożeniu ślubowania przez doktorów prof. Grzegorz Budzik powiedział: „Na mocy uchwał Rady Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej ogłaszamy, że mianowano Was doktorami i nadano Wam wszelkie prawa i przywileje z tym związane”. Następnie rektor w towarzystwie dziekanów wręczył dyplomy doktorom, a Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej wykonał pieśń Gaude Mater Polonia.

Na koniec uroczystego posiedzenia Senatu odbyło się wręczenie nagród i medali „Primus Inter Pares”. „Już po raz czternastu najlepsi absolwenci poszczególnych wydziałów PRz zostali uhonorowani tym wyróżnieniem przez Fundację Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Medal ten kapituła nadaje za wybitne wyniki w nauce oraz za działalność na innych płaszczyznach życia akademickiego, m.in. w studenckim ruchu naukowym, w sferze organizacyjnej, sportowej lub kulturalnej” – przypomniał prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Masłowski, który prowadził tę część uroczystości. Tegorocznymi laureatami zostali: Anna Kowal z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Tomasz Rusiecki z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Paulina Biedka z Wydziału Chemicznego, Sebastian Hajder z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Adrian Michalski z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Magdalena Bochenek z Wydziału Zarządzania.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)