Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

US rozwija współpracę z Iranem

27 lutego rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, spotkał się z panem Ramin Mehmanparast, ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce akredytowanym na Litwie, by omówić możliwości rozszerzenia współpracy między US a irańskimi uczelniami.

Spotkanie dotyczyło dotychczasowych doświadczeń US, a w szczególności Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, we współpracy z uczelniami irańskimi oraz możliwości rozszerzenia działań w obszarze wymiany studentów, naukowców oraz stworzenia programu wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich z uczelniami z prowincji Gilan w Iranie. Dotychczasowa współpraca związana była m.in. z umową podpisaną 1 grudnia 2016 roku między WNEiZ a Sayyed Jamaleddin Asadabadi University (SJAU) w Iranie, której celem był rozwój programów studiów, wymiany i współpracy w zakresie dydaktyki akademickiej oraz pracy naukowo-badawczej.

– Podczas spotkania ambasador wyraził gotowość wskazania potencjalnych partnerów wśród uczelni irańskich i przekazania im oferty współpracy z US oraz zaoferował pomoc w kontakcie z irańskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. US natomiast przygotuje listę potencjalnych kierunków wspólnych studiów oraz wskaże dodatkowe obszary możliwej współpracy – podsumowuje mgr Małgorzata Kopalska z Działu Spraw Międzynarodowych US.

W spotkaniu udział wzięli również: dr hab. Jacek Styszyński, prof. US – prorektor ds. kształcenia US, prof.  dr hab. Waldemar Tarczyński – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, dr hab. inż.  Kesra Nermend, prof. US – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz mgr Małgorzata Kopalska – Dział Spraw Międzynarodowych US oraz senator RP Grzegorz Napieralski.

Julia Poświatowska

Fot. Filip Kacalski

Dyskusja (0 komentarzy)