Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-05

US w Rankingu Szanghajskim

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego pojawił się w prestiżowym rankingu ShanghaiRanking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments. Począwszy od 2003 roku przygotowywany jest Academic Ranking of World Universities, tzw. Lista Szanghajska. Lista ta uznawana jest za ranking najlepszych uniwersytetów na świecie. Podobny ranking przygotowywany jest dla najlepszych szkół i wydziałów sportowych. Znalezienie się na tej liście to wielkie wyróżnienie, ponieważ w rankingu indeksowanych jest zaledwie 300 najlepszych na świecie jednostek naukowych realizujących badania z zakresu tzw. sport science.

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia po raz pierwszy w historii znalazł się w rankingu za 2016 rok na pozycji od 201 do 300 (w rankingu indeksowana szczegółowo jest tylko pierwsza setka najlepszych uczelni).

Pod uwagę podczas konstruowania rankingu brano liczbę publikacji wykazanych w Web of Science, liczbę cytowań, jakość publikowanych prac wyrażoną średnią cytowań na każdy opublikowany artykuł, liczbę prac opublikowanych w 25% najlepszych czasopism panelowych na świecie  oraz umiędzynarodowienie zespołów badawczych publikujących dane prace.
Poza Uniwersytetem Szczecińskim wśród uczelni z Polski na liście znalazły się również: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)