Aktualności
Szkoły wyższe
23 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-23

USOS w telefonie i tablecie

Wreszcie jest! Wymyślona i stworzona przez informatyków Uniwersytetu Łódzkiego aplikacja mobilna systemu USOS, z którego aktualnie korzysta 19 polskich uniwersytetów oraz kilkadziesiąt pozostałych szkół wyższych, w sumie ok. 500 tys. studentów.

Od połowy czerwca studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą korzystać z tej aplikacji mobilnej, otrzymując m.in. powiadomienia o swoich ocenach. Będą z niej mogli także korzystać studenci i pracownicy naukowi innych uczelni. Projekt powstał pod auspicjami Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI).

– Jest to wygodne, nowoczesne i przyjazne narzędzie dla studentów i nauczycieli akademickich na platformę Android. Poprawi jakość komunikacji studenta z uczelnią, ułatwi dostęp do kluczowych informacji. Pozwoli też zwiększyć zwrotność ankiet ewaluacyjnych oraz poprawi wizerunek uczelni. Pomysł wyszedł od informatyków Uniwersytetu Łódzkiego, ale jest finansowany przez MUCI. Aplikacja jest już teraz praktycznie dostępna dla wszystkich uczelni wyższych, które są użytkownikami sytemu USOS – informuje Maciej Sysak z Centrum Informatyki UŁ.

Na wygląd ekranu startowego aplikacji oraz jej zawartość mieli wpływ sami studenci UŁ, którzy wzięli udział w specjalnej ankiecie przekazując swoje sugestie.

– Ta apka jest naprawdę świetna. To coś, czego nam, studentom, brakowało. Jest intuicyjna, szybka i, co najważniejsze, bardzo przydatna. Studenci powinni być zachwyceni. Ja jestem – mówi Sandra Plajzer, studentka V roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Filologicznym.

W jednym, intuicyjnym interfejsie zgromadzono wszystkie najważniejsze funkcje:

  • Plany zajęć – można je wyświetlać na dany dzień lub tydzień także w powiązaniu z lokalizacją w konkretnym budynku UŁ;
  • Listy grup zajęciowych – w przypadku pracowników zakładka umożliwia zapoznanie się z listą studentów zapisanych na dane zajęcia. Można też wysyłać z niej maile;
  • Oceny i zaliczenia – studenci mogą tu sprawdzać oceny cząstkowe i oceny końcowe;
  • Ankiety ewaluacyjne – studenci mogą je wypełniać i oceniać prowadzących zajęcia. Aplikacja nie informuje o wynikach ankiety;
  • Katalog USOS – daje możliwość wyszukiwania osób oraz miejsc na Uniwersytecie Łódzkim.

W najbliższym czasie aplikacja będzie rozbudowywana o kolejne informacje między innymi z poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikacja jest już dostępna w sklepie Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.lodz.uni.musos).

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)