Aktualności
Szkoły wyższe
06 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-07-06

UW i IDEAS NCBR na rzecz rozwoju AI

Uniwersytet Warszawski zacieśnia współpracę z ośrodkiem badawczo-rozwojowym IDEAS NCBR. We wspólne badania i projekty mają być zaangażowane wszystkie szkoły doktorskie działające na uczelni, nie tylko związane ściśle z informatyką. Pozwoli to nadać pracom nad rozwojem AI bardziej interdyscyplinarny charakter. 

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, mające potencjalnie nieskończoną liczbę zastosowań. Aby w pełni odkryć i wykorzystać jej potencjał, niezbędna jest współpraca matematyków i informatyków z ekspertami z innych dziedzin. Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez IDEAS NCBR i Uniwersytet Warszawski, celem współpracy obu instytucji będzie wyłanianie wspólnych kandydatów do szkół doktorskich kształcących w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją. Naukowcy będą mogli jednocześnie prowadzić badania naukowe w IDEAS NCBR.

Wśród ważnych wyzwań stojących przed światem nauki w najbliższej przyszłości jest m.in. sztuczna inteligencja i przetwarzanie tzw. big data, wraz z aspektami społecznymi tych zagadnień, oraz kwestie związane z szeroko ujętą medycyną. W programach studiów, zwłaszcza na kierunku lekarskim, wprowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji umożliwi uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i lepsze przygotowanie studentów w zakresie umiejętności analitycznych oraz wykorzystywania potencjału big data, narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji w leczeniu pacjentów. Zależy nam również na rozwoju interdyscyplinarnych badań i projektów z zakresu sztucznej inteligencji, co wspierać będzie współpraca z IDEAS NCBR – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak przyznaje dr hab. Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR, prowadzone w ośrodku badania dotyczą niekiedy zagadnień czysto teoretycznych, ale celem jest, by ich wyniki miały potencjalnie jak najszersze zastosowania.

Czyli rozwiązywały już istniejące problemy, o których my, informatycy, najzwyczajniej w świecie możemy nie wiedzieć. To wielka satysfakcja, kiedy wyniki naszych projektów mogą rozwiązywać realne problemy gospodarcze czy społeczne. Podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Warszawskim daje nam okazję zarówno do kształcenia obiecujących studentów i absolwentów wydziałów informatyki, jak i do współpracy z innymi wydziałami oraz rokującymi młodymi naukowcami innych dyscyplin – komentuje prezes IDEAS NCBR.

Kontakty pomiędzy obiema instytucjami trwają od czasu powstania IDEAS NCBR przed dwoma laty. Przejawem tego jest niedawne spotkanie otwarte z CEO OpenAI, Samem Altmanem, które IDEAS NCBR zorganizowało na Uniwersytecie Warszawskim. Wielu pracowników IDEAS NCBR to absolwenci UW, którzy łączą pracę badawczą w ośrodku z pracą dydaktyczną na uczelni.

W ostatnich kilkunastu miesiącach IDEAS NCBR nawiązał już podobne porozumienia z kilkoma innymi polskimi uczelniami wyższymi, jak również z Polską Akademią Nauk.  Współpraca tych instytucji przyczyni się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Dzięki temu więcej projektów badawczych z obszaru AI będzie miało szansę zyskać swoją kontynuację w postaci praktycznych zastosowań opracowanych technologii w administracji, medycynie czy ochronie środowiska.

IDEAS NCBR to powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ośrodek badawczo-rozwojowy, którego celem jest m.in. kształcenie nowego pokolenia naukowców oraz zapewnienie atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych. Jest on jednym z filarów umożliwiających realizację strategii rozwoju AI w Polsce oraz zbudowania w kraju światowej klasy ekosystemu innowacji w tym obszarze. W najbliższych latach IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki, takimi jak medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)