Aktualności
Szkoły wyższe
21 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-10-21

UW przystąpił do kampanii „Race to Zero”

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy „Race to Zero”. Zaangażowane w kampanię podmioty deklarują podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Globalna kampania „Race to Zero” skupia przedsiębiorstwa, miasta, regiony, a także instytucje edukacyjne, finansowe i działające w obszarze ochrony zdrowia, które mają wspólny cel: stworzyć i realizować przejrzyste plany służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Kampania „Race to Zero for Universities and Colleges” jest realizowana we współpracy z EAUC (the Alliance for Sustainability Leadership in Education), Second Nature i Programem Środowiskowym ONZ (UN Environment).

Poprzez dołączenie do inicjatywy UW zobowiązał się do spełnienia kryteriów ustanowionych przez Expert Peer Review Group, w skład której wchodzą eksperci z całego świata. Sygnatariusze „Race to Zero” deklarują m.in. podjęcie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach. „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć – przekonuje prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Działania, jakie uniwersytet chce podjąć w tym zakresie, podzielono na sześć „kamieni milowych”:

  • zrównoważony transport: zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez społeczność UW poprzez dojazdy do pracy i na studia, wyjazdy na konferencje i delegacje; osiągnięcie celu wymaga wdrożenia nowych, wewnętrznych regulacji oraz poprawy infrastruktury rowerowej na kampusach;
  • zrównoważone żywienie: zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez spożywanie mięsa i produktów odzwierzęcych oraz zmniejszenie ilości marnotrawionego jedzenia;
  • zrównoważona konsumpcja: wydłużenie okresu korzystania ze sprzętu elektronicznego przez zakup sprzętu, którego naprawa w przypadku awarii jest opłacalna; ograniczenie śladu węglowego poprzez zakup sprzętu najwyższej klasy energooszczędności; wdrożenie platformy ułatwiającej wymianę urządzeń, sprzętu i materiałów biurowych między pracownikami;
  • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych oraz energii: wdrożenie zasad towarzyszących budowie nowych obiektów, kładących nacisk na energooszczędność, zmniejszone zużycie energii i ograniczone zużycie wody oraz rozwiązania smart;
  • edukacja i badania: zwiększenie liczby zajęć oraz otwartych wydarzeń poświęconych klimatowi, środowisku naturalnemu oraz konsekwencjom kryzysu klimatycznego; zintensyfikowanie badań, w tym międzynarodowych, poświęconych tematyce związanej z kryzysem klimatycznym i jego konsekwencjami (w prowadzeniu badań zostaną również uwzględnieni naukowcy z krajów rozwijających się);
  • przygotowanie się do skutków zmiany klimatu: przygotowanie infrastruktury do gwałtownych i niespotykanych dotychczas zjawisk pogodowych, przemyślane umiejscowienie infrastruktury krytycznej, które będzie miało na celu zwiększenie jej odporności na występowanie tych zjawisk; przygotowanie regulaminów pracy i studiowania, które uwzględnią i usystematyzują sposób działania w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk meteorologicznych.

Wymienione w Agendzie zadania dotykające wszystkich aspektów życia akademickiego są zbieżne z kierunkiem wyznaczonym przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)