Aktualności
Szkoły wyższe
31 Marca
Opublikowano: 2023-03-31

UW, UJ i NCBR polskimi liderami w Horyzoncie Europa

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – to liderzy wśród polskich beneficjentów programu Horyzont Europa. Najnowsze dane udostępniła Komisja Europejska.

Umowy grantowe opiewające na 257,46 mln euro podpisało już 356 polskich beneficjentów, którzy realizują 553 projekty (w 58 pełnią rolę koordynatora). Kwota ta stanowi 1,44% środków przyznanych państwom członkowskim UE.

Polskim liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 41 projektów, z których 7 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już ponad 15,8 mln euro. Po piętach stołecznej uczelni depcze Uniwersytet Jagielloński, który na 31 przedsięwzięć (najwięcej, bo aż 8 koordynacji) dostał prawie 15,7 mln euro. Podium zamyka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ponad 14,5 mln euro (23 przedsięwzięć, 1 koordynacja).

Awans do czołówki zanotował Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, którego naukowcy biorą udział w dwóch projektach (w jednym w roli liderów) o wartości przeszło 10,3 mln euro. Kolejne miejsca wśród instytucji naukowych zajmują: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (7,5 mln euro, 20 projektów), Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu (4,3 mln euro, 8 projektów), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (4,1 mln euro, 20 projektów), Politechnika Śląska (3,6 mln euro, 7 projektów), Uniwersytet Gdański (3,4 mln euro, 10 projektów), Politechnika Łódzka (3 mln euro, 8 projektów).

W całym programie rozdysponowano do tej pory 19,35 mld euro. Sumę tę przeznaczono na 5731 projektów z udziałem 16 005 podmiotów ze 149 krajów. Ponad 92% środków, tj. 17,85 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich). W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej pieniędzy, znajdują się: Niemcy (3,1 mld euro), Francja (2,1 mld euro), Hiszpania (2,1 mld euro). Polska utrzymuje 14 pozycję. Wszystkie statystyki obejmują okres do 8 lutego.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro.

MK, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa

Dyskusja (0 komentarzy)