Aktualności
Szkoły wyższe
01 Lutego
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2021-02-01

UW wśród najbardziej umiędzynarodowionych uczelni

Uniwersytet Warszawski, jako jedyny z Polski, znalazł się w najnowszym rankingu Times Higher Education, klasyfikującym najbardziej umiędzynarodowione uczelnie. Zajął 123 miejsce.

W rankingu Times Higher Education znalazło się 1500 uczelni z całego świata, z czego wybrano 172, które uznano za najbardziej umiędzynarodowione. Wśród wyróżnionych znalazły się tylko dwa uniwersytety z Europy Środkowej: Uniwersytet Karola w Pradze (79 miejsce) i Uniwersytet Warszawski (123). Oba należą do sojuszu 4EU+, którego celem jest współpraca m.in. w zakresie kształcenia.

Uniwersytet Warszawski współpracuje z ponad tysiącem partnerów krajowych i zagranicznych oraz 680 instytucjami z ponad stu krajów. Jest członkiem ponad 100 polskich i międzynarodowych sieci naukowych. Na UW studiuje 4,8 tys. zagranicznych studentów i doktorantów, zaś w ofercie edukacyjnej znajduje się 27 programów studiów I i II stopnia w języku angielskim, a także 22 kierunki studiów prowadzone wspólnie z uczelniami zagranicznymi.

Do pierwszej piątki najbardziej umiędzynarodowionych uczelni na świecie zakwalifikowały się dwa uniwersytety z Hongkongu oraz dwie uczelnie z Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet w Hongkongu (HKU), na którym studiuje ponad 30 tys. osób, a ok. 35% z nich to obcokrajowcy. Drugie miejsce przypadło Politechnice Federalnej w Zurychu (22 tys. studentów z ponad 120 krajów), a trzecie – Chiński Uniwersytet w Hongkongu, współpracujący z ponad 282 instytucjami z 36 krajów. Dwie kolejne pozycje dla Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Imperial College London.

W rankingu THE dotyczącym umiędzynarodowienia uczelni oceniano: odsetek studentów zagranicznych, odsetek zagranicznych pracowników naukowych, liczbę międzynarodowych publikacji oraz reputację uczelni w świecie naukowym. Dane z trzech pierwszych kategorii pochodziły w dużej mierze ze światowego rankingu Times Higher Education, z części związanej z perspektywą międzynarodową. W obecnej odsłonie rankingu, koncentrującej się na umiędzynarodowieniu, weryfikacji poddano także reputację uczelni. Liczył się wynik uzyskany w corocznym badaniu reputacji akademickiej THE, polegającym na wskazaniu przez naukowców uznawanych za wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach tych uczelni, które ich zdaniem cieszą się zasłużoną renomą.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)