Aktualności
Szkoły wyższe
18 Lutego
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2019-02-18

UwB ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Badania naukowe, warsztaty, podnoszenie kwalifikacji zawodowych – między innymi tych obszarów będzie dotyczyć współpraca Uniwersytetu w Białymstoku i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Porozumienie ma dotyczyć zarówno działalności, dydaktycznej, naukowej, jak i wydawniczej.

Umowę podpisali: rektor UwB prof. Robert Ciborowski oraz szef SKW Maciej Materka. Zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, obejmuje ona w szczególności wspólne przedsięwzięcia, których głównym celem będzie podnoszenie wiedzy o możliwościach ochrony przed współczesnymi zagrożeniami państwa polskiego. Chodzi przede wszystkim o wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, ale też podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych kadry obu instytucji.

Porozumienie przewiduje m.in. możliwość prowadzenia przez przedstawicieli SKW zajęć lub szkoleń na potrzeby UwB, organizację wspólnych warsztatów czy współdziałanie przy tworzeniu programów studiów. Instytucje będą też mogły świadczyć sobie wzajemną pomoc w zakresie opracowywania publikacji naukowych i brać udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych.

To już drugie porozumienie podpisane przez SKW z uczelnią cywilną – pierwsze podpisano z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)