Aktualności
Szkoły wyższe
05 Lipca
Fot. Andrzej Baworowski
Opublikowano: 2023-07-05

UWr i UAM powołały wspólne Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu założyli międzyuczelniane Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Celem jednostki będzie inicjowanie, organizowanie i koordynowanie aktywności naukowej w zakresie m.in. badań nad tolerancją.

Umowę o powołaniu CBI podpisali: prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, i prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zadań jednostki należy w szczególności prowadzenie prac badawczych, naukowych i popularyzujących wiedzę w zakresie badań interdyscyplinarnych oraz badań nad tolerancją, inicjowanie ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy naukowej w tym zakresie, a także działalność ekspercka i konsultacyjna realizowana na zlecenie podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podejmowanie działań wzbogacających ofertę dydaktyczną pod względem interdyscyplinarności i badań nad tolerancją.

Centrum będzie finansowane ze środków zewnętrznych oraz dochodów uzyskiwanych z programów badawczych, szkoleniowych i konsultacyjnych, z grantów zewnętrznych, a także ze środków finansowych będących w dyspozycji rektorów obu uniwersytetów.

Pomysłodawcy powołania CBI – pracownicy i koordynatorzy Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych UWr oraz Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM – od kilku już lat prowadzą współpracę międzyuczelnianą, organizując wspólne wykłady, warsztaty oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Kooperacja ta przynosi także wymierne owoce w formie wspólnie wydawanej przez KMSI UWr, MISHiS UAM oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu serię punktowanych monografii naukowych pt. „Beyond Language” wydawaną przez amerykańskiego wydawcę „Æ Academic” z San Diego.

Piotr Chruszczewski, źródło: UWr

 

Dyskusja (0 komentarzy)