Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
Źródło: www.akademiazamojska.edu.pl
Opublikowano: 2023-03-22

W Akademii Zamojskiej otwarto Centrum Symulacji Medycznych

Centrum Symulacji Medycznych otwarto w Akademii Zamojskiej. Za pomocą nowoczesnych trenażerów i symulatorów pacjentów studenci będą przeprowadzać scenariusze zdarzeń, do jakich może dojść w prawdziwej placówce służby zdrowia.

Centrum mieści się w budynku Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej. Uczelnia ma w swojej ofercie kierunki medyczne: pielęgniarstwo i położnictwo, a wkrótce planuje uruchomić fizjoterapię i ratownictwo medyczne.

Wszystkie te kierunki kształcą specjalistów, którzy będą dbali o bezpieczeństwo naszego zdrowia i życia. Świetna kadra wykładowców-praktyków oraz nowoczesny sprzęt na miarę XXI wieku, który wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, pozwolą studentom jak najlepiej przygotować się do pracy zawodowej i pomocy innym ludziom – mówi dr hab. Paweł Skrzydlewski, rektor AZ.

Celem zajęć w Centrum Symulacji Medycznych jest przygotowanie przyszłych absolwentów na różne sytuacje, z jakimi spotkają się w sali szpitalnej bądź szpitalnym oddziale ratunkowym. Podjęte przez nich czynności kontrolowane są przez monitoring na sali, jak też zachowanie symulatora, który reaguje podobnie do ludzkiego organizmu: poci się, gorączkuje, krwawi.

Zajęcia w Centrum odbywają się na wysokospecjalistycznych symulatorach odzwierciedlających wszystkie możliwe czynności, które występują u człowieka. Program kształcenia ma za zadanie rozwój symulacji o różnym stopniu realizmu z wykorzystaniem wirtualnych pacjentów  – wyjaśnia dr n. med. Beata Bernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.

Centrum Symulacji Medycznych AZ jest kompleksowo wyposażone w sale do nabywania umiejętności praktycznych wiernie odzwierciedlających pomieszczenia szpitalne, tj.: salę intensywnej terapii, salę ALS (Advanced Life Support) i BLS (Basic Life Support), SOR czy salę umiejętności technicznych oraz umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Budynek został dostosowany tak, aby studenci mogli w sposób zbliżony do warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe w różnych warunkach, przy udziale fantomów i pacjentów symulowanych. Do dyspozycji studentów i wykładowców będzie również karetka.

Inwestycja pochłonęła ok. 7,5 mln złotych, z czego 1/3 przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

źródło: AZ

Dyskusja (0 komentarzy)