Aktualności
Opublikowano: 2017-04-25

W duecie ze strażą pożarną

Tuż przed świętami, tradycyjnie kojarzącymi się ze śmigusem-dyngusem, Politechnika Opolska podpisała umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Idea sformalizowania współpracy narodziła się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy studenci i wykładowcy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wzięli udział w trzydniowych ćwiczeniach Straży Pożarnej oraz Tauron Dystrybucji SA, odbywających się na terenie Głównego Punktu Zasilania w Bierkowicach – referuje dziekan wydziału, dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO. Dynamiczne rozpoczęcie współpracy umożliwiło wzajemne poznanie się partnerów i obopólne zaangażowanie w rozpoczynającą się relację, owocującą podpisaniem bilateralnego porozumienia, dodaje prof. Skomudek.

W najbliższym czasie opolska uczelnia zamierza zrealizować wraz z nowym partnerem dwa przedsięwzięcia. Pierwszym z nich jest organizacja międzynarodowej konferencji, na której pojawi się m.in. tematyka dotycząca sposobu działania służb ratowniczych wobec zagrożeń w energetyce odnawialnej. Drugim natomiast jest uruchomienie jedynego tego typu w Polsce projektu „Solidarni w obliczu zagrożeń”, opierającego się na idei pomocy wzajemnej w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Deklarację uczestnictwa w przedsięwzięcie przewidziane na lata realizacji, oprócz Państwowej Staży Pożarnej i Politechniki Opolskiej, zadekretowały 23 samorządy wchodzące w skład aglomeracji opolskiej.

az

(źródło: wu.po.opole.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)