Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lutego
Opublikowano: 2019-02-26

W Elblągu wspierają młodych przedsiębiorców

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu realizować będzie projekt „Startup House III – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”. Jego tegoroczna edycja potrwa od 1 lutego do 30 listopada 2019 r.

Celem inicjatywy jest wspieranie młodych biznesmenów rozpoczynających komercyjną działalność. Z konkretnej pomocy skorzysta 15 wybranych firm z sektora MŚP, które spełniły warunek funkcjonowania na rynku nie dłużej niż 3 lata. W ramach projektu beneficjenci otrzymają szereg nieodpłatnych udogodnień, od udostępnienia 15 w pełni wyposażonych pomieszczeń biurowych począwszy. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń obejmujących tematykę m.in. budowania marki oraz komercjalizacji produktów i usług. Organizatorzy projektu zapewnią ponadto jego odbiorcom dostęp do różnego rodzaju serwisów: ICT, prawnych, księgowych, czy specjalizujących się w obszarze związanym z promocją. Beneficjenci przedsięwzięcia będą mogli także skorzystać z doradztwa obejmującego np. sektor pozyskiwania funduszy na rozwój prowadzonej działalności, z usług coachingu, a także mentoringu oraz wsparcia ze strony specjalnie wyznaczonego do opieki nad firmą pracownika.

W związku z zakończeniem przyjmowania chętnych chcących skorzystać z projektu, w dniu 13 lutego br. w Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu odbyła się uroczystość wręczenia umów inkubacji firmom zakwalifikowanym do grupy, której udzielone zostanie konkretne wsparcie.

Startup House III – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu wynosi 993 175,00 zł.

az

(źródło: pwsz.elblag.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)