Aktualności
Szkoły wyższe
25 Października
Fot. Kamil Złoch/gdynia.pl
Opublikowano: 2022-10-25

W Gdyni powstaje Akademickie Centrum Technologii Podwodnych

Akademickie Centrum Technologii Podwodnych powstanie w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Będzie to wojskowy ośrodek badawczo-rozwojowy wypełniający jednocześnie misję edukacyjną.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję była jednym z elementów obchodów 100-lecia wojskowego wyższego szkolnictwa morskiego. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu. W jubileuszowej gali wziął udział prezydent RP i zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda.

Ceremonii wmurowania kamienia węgielnego wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem dokonali rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz kanclerz AMW kmdr rez. Marek Drygas.

Rozpoczyna się nowe stulecie naszej uczelni i to nowe stulecie zapoczątkowane jest czymś szczególnym. W tym dniu wmurowany zostaje kamień węgielny pod najnowocześniejsze w Europie i jedno z najnowocześniejszych na świecie centrów do prowadzenia badań w szeroko rozumianych pracach podwodnych. Jest to generacyjny skok nie tylko dla naszej uczelni, ale również dla nauki polskiej – podkreślił rektor AMW.

Akademickie Centrum Technologii Podwodnych to placówka edukacyjna na poziomie akademickim i wojskowy ośrodek badawczo-rozwojowy w jednym. Docelowo ma być także ogniwem w natowskim łańcuchu wspomagającym system ratowania załóg okrętów podwodnych i nurków marynarki wojennej. Zostanie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, laboratoryjny i symulatory z zakresu badań technologii podwodnych. Dzięki temu powstanie interdyscyplinarne zaplecze naukowo-badawcze do wspomagania działalności operacyjnej wojsk pod wodą.

Centrum zajmie się pracami badawczymi związanymi z zabezpieczeniem technicznym i medycznym pobytu człowieka pod wodą oraz militarnymi technologiami podwodnymi. Z zasady ma ściśle kooperować z jednostkami wojskowymi, co umożliwi szybki transfer nowych technologii do bieżącej działalności wojsk. Będzie też prowadzić szereg szkoleń specjalistycznych dla żołnierzy i funkcjonariuszy w zakresie wojskowych kwalifikacji do nadzorowania i prowadzenia prac podwodnych. Programy tych szkoleń powstaną w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, co zapewni szkolonym pozyskanie aktualnej wiedzy i podnoszenie ich umiejętności zawodowych. Ponadto Centrum będzie odpowiedzialne za studia dla kandydatów na oficerów na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne. Ten element działalności już został wdrożony. Obecna Katedra Technologii Prac Podwodnych, która jest zalążkiem budowanego Centrum, realizuje takie studia już od 2017 roku. Pierwsi absolwenci tej specjalności ukończyli studia w 2022 roku, a obejmując obowiązki na pierwszym stanowisku służbowym posiadali już szereg wojskowych kwalifikacji nurkowych potwierdzonych egzaminami państwowymi.

Trwająca inwestycja obejmuje wybudowanie budynku i jego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu dookoła budynku. Wewnątrz będzie posadowiona unikalna infrastruktura badawcza: zespół komór dekompresyjnych, basen testowy o głębokości 12 metrów z ruchomym dnem, kriokomory, komory klimatyczne do badania aparatów nurkowych, komory dekompresyjne o ciśnieniach odpowiadających głębokości 200 i 500 metrów do weryfikacji konstrukcji urządzeń głębinowych i basen zewnętrzny jako poligon prac podwodnych. Częściowo to zaplecze będzie przeniesione z obecnej Katedry Technologii Prac Podwodnych, a w pozostałej części będzie to całkiem nowy sprzęt. Dzięki temu Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni utrzyma i wzmocni swoją pozycję lidera kształcenia kadr morskich na potrzeby sił zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej.

źródło: UMW

Dyskusja (0 komentarzy)