Aktualności
Szkoły wyższe
18 Lipca
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2023-07-18

W Grudziądzu powstanie filia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

W grudziądzkim ratuszu podpisano list intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Docelowo w mieście ma powstać filia uczelni. 

List intencyjny o współpracy podpisali: prof. Jacek Woźny – rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Maciej Glamowski – prezydent Grudziądza. W ramach partnerstwa planowana jest wymiana wiedzy i doświadczeń celem podniesienia jakości kształcenia, zaktywizowania wspólnych działań między stronami oraz wzajemne wsparcie w kreowaniu wizerunku. Współpraca będzie realizowana poprzez prowadzenie wspólnych badań i konsultacji, podejmowanie działań na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dostosowania programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Obejmuje także wspieranie edukacji uczniów w grudziądzkich szkołach i promocję oferty dydaktycznej czy pomoc w pozyskaniu zewnętrznych środków.

Jednym z punktów podpisanej umowy jest również utworzenie w Grudziądzu zamiejscowej filii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Rozmowy na ten temat mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Na początek współpracy planowana jest organizacja zajęć w grudziądzkich szkołach średnich przez kadrę UKW oraz komercjalizacja badań naukowych na rzecz firm zlokalizowanych w Grudziądzu.

Obecnie na UKW kształci się około 7 tys. studentów. Ofertę edukacyjną tworzy ponad 60 kierunków. Uczelnia zatrudnia 670 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 profesorów (44 tytularnych). Posiada uprawnienia akademickie w 17 dyscyplinach: pedagogika, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, psychologia, sztuki muzyczne, nauki o polityce i administracji, nauki biologiczne, inżynieria mechaniczna; nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, inżynieria materiałowa, nauki prawne, nauki o kulturze fizycznej, filozofia, informatyka techniczna i telekomunikacja).

MK, źródło: UKW

Dyskusja (0 komentarzy)