Aktualności
Szkoły wyższe
13 Września
Źródło: www.akademia.kalisz.pl
Opublikowano: 2022-09-13

W Kaliszu będzie uniwersytet

Ustawodawcza inicjatywa poselska dotycząca utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego była jednym z tematów spotkania ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z władzami Akademii Kaliskiej. Rozmawiano także o uruchomieniu na uczelni kierunku lekarskiego.

W poniedziałek, 12 września, w Collegium Medicum Akademii Kaliskiej posłowie regionu kaliskiego poinformowali o złożeniu projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego. Będący gościem spotkania minister edukacji i nauki potwierdził, że resort będzie wspierał te dążenia. Wszystko wskazuje na to, że inauguracja roku akademickiego pod nowym szyldem będzie miała miejsce 1 października przyszłego roku.

Moja ojcowizna znajduje się zaledwie 30 kilometrów stąd, więc widzę rozwój Kalisza w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. To miasto historyczne, ale również świetnie rozwijające się. Dlatego zasługuje na miano uniwersyteckiego. Oczywiście, jest tutaj filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza i ona pozostanie. Prowadziliśmy rozmowy z rektor Bogumiłą Kaniewską w sprawie połączenia filii z Akademią Kaliską. Do połączenia nie dojdzie – przychylamy się do decyzji władz uniwersytetu. Mamy jednak w Kaliszu Akademię Kaliską, która na przestrzeni ostatnich kilku lat, zrobiła ogromny postęp, o czym świadczą wyniki tegorocznej ewaluacji. W dwóch dyscyplinach Akademia Kaliska utrzymuje swoje uprawnienia na poziomie B+ i A, bo odwołanie jest skuteczne, a w jednej dyscyplinie awansuje z poziomu B na B +. Zatem zostały spełnione wszystkie warunki uczelni akademickiej. Mówimy jednak o Uniwersytecie Kaliskim i zgodnie z projektem ustawy, warunki by stać się uniwersytetem mają być spełnione w ciągu czterech lat od wejścia w życie ustawy. To poselski projekt ustawy, ale skonsultowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Z tych wszystkich powodów, o których mówię, resort przychyla się do tego pomysłu – mówił minister Przemysław Czarnek.

Odniósł się też do kwestii uruchomienia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej kierunku lekarskiego. W marcu uczelnia złożyła do MEiN wniosek o pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim o profilu ogólnokademickim.

Trwa procedura w tym zakresie, wniosek został bardzo dobrze napisany, trzeba go jeszcze w niektórych elementach uzupełnić, ale jestem przekonany, że od kolejnego roku akademickiego Kalisz będzie również miejscem kształcenia lekarzy – zapowiedział szef resortu.

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)  powstała w 1999 roku. Jej mury opuściło dotąd ponad 18 tys. absolwentów. Dziś na 18 kierunkach I stopnia i 11 kierunkach II stopnia kształci się tam ok. 3,2 tys. studentów. Akademia oferuje też 11 programów podyplomowych. Uczelnia od lat stawiała konsekwentnie na rozwój własnej kadry i badań naukowych. Kolejni rektorzy deklarowali akademickie ambicje kaliskiej PWSZ. Wymogi formalne udało się spełnić w ostatnich latach, gdy uczelnia uzyskała prawa do doktoryzowania w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Formalnie stała się wówczas uczelnią akademicką, choć do 1 września 2020 r. posługiwała się tradycyjną nazwą. Do rangi akademii podniósł ją minister Wojciech Murdzek.

MK, źródło: AK

Dyskusja (0 komentarzy)