Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
Fot. K. Fross
Opublikowano: 2023-03-22

W Katowicach otwarto Oddział Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska uruchomiła Oddział Wydziału Architektury w Katowicach. To uzupełnienie gliwickiej bazy tej uczelnianej jednostki.

To kolejny, czwarty już wydział Politechniki Śląskiej, który będzie kształcił również w Katowicach. Mieści się przy ul. Krasińskiego 8 w gmachu wydziałów: Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Inżynierii Materiałowej. Utworzono go już w ubiegłym roku i wtedy też zajęcia zaczęli pierwsi studenci. Teraz ukończono kapitalny remont, wyposażenie pomieszczeń i dokonano uroczystego otwarcia oraz udostępnienia nowych przestrzeni studentom.

Chcemy by było to miejsce, gdzie nasze katowickie wydziały będą się integrowały, gdzie będzie realizowane nowoczesne kształcenie. Dzięki temu będą tu powstawały interdyscyplinarne zespoły badawcze oraz projekty. Oddział Wydziału Architektury, mającego swoją główną siedzibę w Gliwicach, będzie stanowił doskonałą reprezentację w stolicy województwa – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Przełomowym momentem dla uruchomienia oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach było przyznanie przez prezydenta Katowic dotacji na Katowickie Laboratorium Przyszłości, Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa, Designu i Sztuk Plastycznych (wspólnie z Wydz. Transportu i Inżynierii Lotniczej). Powstała nowoczesna, wielofunkcyjna, multimedialna sala dydaktyczna z pracownią komputerową na 15 stanowisk, na wykłady, konsultacje, seminaria, szkolenia, z 3 tablicami multimedialnymi, zajęcia stacjonarne, online, hybrydowe. Jest także pracownia architektoniczna – materiałoteka i wzorcownia detalu architektonicznego i konserwatorskiego, makieciarnia, umożliwiająca prace własne, prezentacje, pokazy, konsultacje. Będzie także pracownia ceramiki, szkła i witrażu z piecami do fusingu szkła i ceramicznym.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej powołano w 1977 roku. Wcześniej, od 1971 roku, działał Instytut Architektury w ramach Wydziału Budownictwa i Architektury. Był kontynuatorem utworzonego w 1945 roku Oddziału Architektury na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym. W ostatniej ewaluacji wydział otrzymał kategorię A. W najnowszej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek architektura uzyskał wyróżnienie jako „doskonały”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)