Aktualności
Szkoły wyższe
28 Maja
Źródło: weii.tu.koszalin.pl
Opublikowano: 2019-05-28

W Koszalinie świętowano 30-lecie Wydziału Elektroniki i Informatyki

Uroczystą akademią uczczono jubileusz 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Spotkanie odbyło się 24 maja w kampusie przy ulicy Śniadeckich.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uczelni i wydziału, a także dawni i obecni pracownicy WEiI oraz goście spoza uczelni, w tym przedstawiciele ośrodków akademickich ze Szczecina, Kalisza, Bielska-Białej, Zielonej Góry, Poznania, Gdańska, Lublina i Wrocławia. Zgromadzonych powitał dziekan WEiI, prof. Grzegorz Bocewicz. Po nim głos zabrał prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej, który wygłosił przemówienie okolicznościowe. Przed wystąpieniami gości, a po wypowiedzi dziekana, w której prof. Grzegorz Bocewicz przybliżył historię powstania wydziału, odbyła się ceremonia wręczenia listów gratulacyjnych.

Początki Wydziału Elektroniki i Informatyki sięgają końca lat osiemdziesiątych XX wieku. W 1989 roku na Wydziale Mechanicznym z istniejącego w latach 1978–1989 Zakładu Podstaw Informatyki powstał Zakład Elektroniki. W tym samym roku uzyskał on uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku elektronika i telekomunikacja. 18 stycznia 1991 roku, zarządzeniem rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI) prof. Zdzisława Piątka, w miejsce Zakładu Elektroniki został powołany Instytut Elektroniki. Funkcję jego dyrektora rektor powierzył prof. Andrzejowi Guzińskiemu. Dwa lata później instytut został wyłączony z Wydziału Mechanicznego i przekształcony w samodzielną jednostkę na prawach wydziału.

W tej samej uchwale Senat WSI zobowiązał dyrektora Instytutu Elektroniki do wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Wydziału Elektroniki. Instytut rozwijał się razem z uczelnią, która rozpoczęła starania o zmianę nazwy na Politechnikę Koszalińską. Wydział Elektroniki powstał z przekształcenia Instytutu Elektroniki, zarządzeniem ministra edukacji narodowej, 23 czerwca 1997 roku.

W 2015 roku wydział pomyślnie przeszedł ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskując ocenę pozytywną. Obecnie zatrudnionych jest na nim 13 profesorów (w tym 9 tytularnych), 11 adiunktów i 5 asystentów oraz 14 wykładowców, kształci się 606 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 486 i na niestacjonarnych – 120.

Źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)