Aktualności
Opublikowano: 2018-05-29

W Krakowie działają wspólnie

Wspólne działania obejmujące zakres badawczy, edukacyjny oraz kadrowy podejmie Politechnika Krakowska wespół z Urzędem Transportu Kolejowego. Stosowne porozumienie parafowane zostało przez prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora, rektora PK oraz Ignacego Górę, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Umowa zakłada, że UTK będzie mógł wypowiadać się na temat programów kształcenia obowiązujących na kierunkach, które mają specjalności związane z obszarem transportu kolejowego. Urząd będzie poza tym nie tylko dawał krakowskim studentom szansę odbycia praktyk zawodowych i dydaktycznych na terenie swoich oddziałów terenowych, ale także zaproponuje określone tematy prac dyplomowych, a następnie pomoże w ich realizacji. Politechnika Krakowska z kolei zaoferowała utworzenie i prowadzenie takich studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń, których tematyka związana będzie z transportem kolejowym. Dodatkowo pracownicy uczelni pomagać będą przy realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, wykonywaniu niezbędnych opinii i ekspertyz, udzielą także merytorycznego wsparcia potrzebnego do wdrożenie opracowanych zespołowo rozwiązań.

az

(źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)