Aktualności
Szkoły wyższe
15 Listopada
Źródło: www.uni.opole.pl
Opublikowano: 2018-11-15

W Opolu coraz bliżej połączenia

Senat Uniwersytetu Opolskiego wyraził w czwartek, 15 listopada, zgodę na włączenie do swoich struktur Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Po tym, jak wcześniej uchwałę o przyłączeniu się do UO przyjął senat PMWSZ, ostateczną decyzję podejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Rozmowy na temat fuzji obydwu uczelni trwały od dwóch lat. W ubiegłym tygodniu doszło do pierwszego pieczętującego je kroku: senat PMWSZ 17 głosami za, przy dwóch sprzeciwiających się i dwóch wstrzymujących się, przyjął uchwałę o przyłączeniu do uniwersyteckich struktur. Teraz podobny krok uczynił UO. Decyzję podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. W posiedzeniu brało udział 52 z 65 senatorów. W uchwale odwołano się do „konieczności dostosowania funkcjonowania uczelni do polityki naukowej państwa, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-ekonomiczne miasta Opole i województwa opolskiego wynikające z Ustawy 2.0”. Dodano, że do połączenia dojdzie „w trosce o jakość prowadzonych badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz potrzeby jak najlepszych warunków kształcenia studentów, pracy nauczycieli akademickich, jak również nowoczesnego zarządzania uczelnią”. Samo połączenie, co wyraźnie zaznaczono, traktowa należy „nie tyle jako wyzwanie, lecz niepowtarzalną szansę”.

Rektor UO, prof. Marek Masnyk, podkreślił symbolikę tego wydarzenia – w tym roku kierowana przez niego uczelnia obchodzi jubileusz 25-lecia. Z kolei rektor PMWSZ, dr Tomasz Halski, zapewnił o gotowości jego pracowników do wzmocnienia struktur uniwersytetu zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i kształceniu studentów na nowych kierunkach obejmujących nauki o zdrowiu. Założona w 2003 roku Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu jest jedyną tego typu placówką w Polsce. Kształci na studiach licencjackich pielęgniarki, położne, kosmetologów i dietetyków, a na studiach magisterskich drugiego stopnia pielęgniarki, położne, kosmetologów i fizjoterapeutów. Szkoła prowadzi także jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapii.

Zgodnie z ustaleniami między władzami obydwu uczelni, na Uniwersytecie Opolskim powstanie Collegium Medicum – jednostka organizacyjna skupiająca dydaktykę i naukę w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i o kulturze fizycznej. Wszystkie kierunki w ramach powyższych dziedzin prowadzone na obydwu uczelniach będą kontynuowane w ramach tej jednostki. W ramach Collegium Medicum powstanie – na bazie Instytutu Medycyny – Wydział Lekarski, a wydziały Fizjoterapii, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu PMWSZ staną się nową jednostką uniwersytetu na prawach wydziału.

Majątek PMWSZ przejdzie na rzecz Uniwersytetu Opolskiego, a rektor tej uczelni obejmie funkcję prorektora UO ds. Collegium Medicum, którą będzie pełnił do 2024 roku. Wszyscy pracownicy PMWSZ przez pięć lat mają zagwarantowane zatrudnienie na dotychczasowych zasadach. Nowy statut połączonych uczelni będzie przygotowywany przez komisję, w której skład wejdą również przedstawiciele PMWSZ.

W czwartek wystosowano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego list informujący o podjęciu przez senaty obydwu uczelni jednobrzmiących uchwał w sprawie planowanego połączenia. Uczelnie planują także wystosowanie wspólnego wniosku do ministra o połączenie obydwu uczelni. Od szefa resortu zależy, czy do fuzji ostatecznie dojdzie.

MK

Źródło: PAP

Dyskusja (0 komentarzy)