Aktualności
Szkoły wyższe
12 Listopada
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Opublikowano: 2021-11-12

W Poznaniu budują Centrum kliniczne medycyny i hodowli zwierząt

Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu powstaje przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Inwestycja pochłonie ponad 38 mln zł.

W środę 10 listopada podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Z tej puli Zarząd województwa dołożył ponad 23 mln zł. Projekt zakłada budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu wraz z laboratoriami badawczymi i pracowniami analitycznymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym aparatury badawczo-rozwojowej. Celem jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony zdrowia zwierząt.

Powstanie nowoczesna i innowacyjna infrastruktura badawczo-rozwojowa służąca prowadzeniu badań na światowym poziomie w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt. Wśród tematów podejmowanych przez naukowców w nowym Centrum klinicznym B+R będzie m.in. opracowanie nowych technologii oraz dodatków paszowych pozwalających na maksymalne ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko, a także identyfikacja biomarkerów genetycznych i molekularnych w diagnostyce
i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Badacze zajmą się również opracowaniem skutecznych diet/dodatków i suplementów diet zwalczających i zapobiegających schorzenia u zwierząt. Uczeni pracować też będą nad nowymi metodami ochrony zdrowia zwierząt uwzględniającymi wpływ ich pochodzenia i chorób na dziedziczenie cech jakościowych. W efekcie ich prac powstaną m.in. diety dobrane do indywidualnych cech zwierzęcia (badania nutrigenomiczne).

To nie pierwsze unijne pieniądze pozyskane przez UP z WRPO. Jak przypomniał prof. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wcześniej pozyskano 7 mln zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na swoich budynkach oraz modernizację Technikum Środowiska w Poznaniu. W sumie wielkopolskie uczelnie zrealizują dzięki środkom unijnym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 inwestycje za ponad 240 mln złotych: zmodernizują oraz rozbudują infrastrukturę badawczą i utworzą nowe centra czy ośrodki naukowo-badawcze.

MK, źródło: www.puls.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)