Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Fot. List intencyjny podpisuje rektor prof. Z. Łukasik, źródło: UTH
Opublikowano: 2019-04-18

W Radomiu powstaje Szkoła Liderów 4.0

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zainicjował współpracę z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. List intencyjny, w obecności wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, podpisali rektor uczelni prof. Zbigniew Łukasik i prezes Zarządu Fundacji Andrzej Soldaty.

Platforma jest Fundacją Skarbu Państwa powołaną na mocy ustawy z 17 stycznia 2017 roku. Jej celem jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej. Siedziba Platformy mieścić się będzie w Radomiu i tu także powstanie Centrum Konsultacyjne Przemysłu Przyszłości, które będzie stanowiło centralny krajowy punkt kontaktowo-doradczy dla przedsiębiorstw zainteresowanych ukierunkowaniem w procesie transformacji cyfrowej. Podpisany List intencyjny zakłada utworzenie we współpracy i partnerstwie z UT-H Szkoły Liderów 4.0 w celu przygotowania wykwalifikowanych kadr dla Platformy oraz polskich przedsiębiorstw. Szkoła Liderów 4.0 będzie kształcić uczestników w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych w Przemyśle 4.0. Absolwenci natomiast nabędą wiedzę umożliwiającą budowanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw i skuteczne przeprowadzanie zmian transformacji cyfrowej firm.

Po uroczystości rektor UT-H zapoznał gości ze stanem prac w powstającym na potrzeby kierunku lekarskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Centrum Naukowo-Badawczym. Prof. Łukasik zaprezentował wizualizację budowanego Centrum, podkreślając, że zlokalizowane w nim będą m.in. pracownie rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, systemu do badania kręgosłupa oraz układu kostnego oraz dwie wysokospecjalistyczne pracownie ultrasonografii: do badań układu krążenia oraz do badań całego układu człowieka. Znajdą się w nim także sale dydaktyczne i seminaryjne. Pracownie będą służyć nie tylko badaniom naukowym, ale także pacjentom istniejącej już przychodni uniwersyteckiej oraz szpitali.

Wicepremier Gowin podkreślił, że bez tej inwestycji trudno byłoby myśleć o kształceniu lekarzy na poziomie światowym.

– Polskie uczelnie medyczne posiadają certyfikacje amerykańskie, co oznacza, że lekarze wykształceni w Polsce mogą wykonywać ten zawód na całym świecie. Rządowi zależy na rozwoju szkolnictwa wyższego nie tylko w dużych ośrodkach akademickich. Równie ważne jest dla nas, aby rozwijały się takie uczelnie, jak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

W spotkaniu wziął udział także wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który dziękując wicepremierowi za wydaną w styczniu 2017 roku zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego w Radomiu, dodał, że była to bardzo dobra decyzja, która z pewnością będzie procentowała.

– 26 z 32 mln zł, które kosztować będzie budowa Centrum pochodzi z obligacji emitowanych przez polski rząd, a przeznaczonych dla uczelni na tego typu potrzeby inwestycyjne. Władze uczelni mają dużą swobodę w przeznaczaniu tych środków, cieszę się, że władze radomskiego uniwersytetu przeznaczyły te pieniądze w całości na budowę Centrum – podkreślił Bielan.

Źródło: UTH

 

Dyskusja (0 komentarzy)